H. Hüseyin Tunçbilek

Kelâm Araştırmacısı, Araştırmacı

Eğitim
Ürdün Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Kelam araştırmacısı. 1951, Serban kasabası / Sincanlı / Afyon doğumlu. İlkokulu Serban’da okudu. Ardından hıfzını ikmâl etti ve bu arada özel olarak Arapça dersleri aldı. Konya İmam Hatip Okulundan mezun olduktan sonra (1972) fark derslerine verek Muğla Turgut Reis Lisesini bitirdi (1973). Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde iki yıla yakın Kur’an kursu öğretmenliği ve imam hatiplik yaptıktan sonra Ürdün Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden (1978) mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Vakıflar Bakanlığı bünyesinde imamlık görevinde bulundu. Lisansüstü ve doktora çalışmalarını Mekke Ümmü’l-Kurâ Üniversitesinde tamamlayarak yurda döndü (1990). “Sıfatü’l-İlmi’l-İlahi fi’l-Fikri’l-İslâmî” başlıklı yüksek lisans tezi ile “Abdurrahman b. Dâvud el-Hanbelî Es-Sâlihî’nin el-Kenzü’l-Ekber fi’l-Emri bi’l-Mâruf ve’n-Nehyi ani’l-Münker Adlı Eserinin Tahkik ve Tahrici” adlı doktora tezini hazırladı. Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yardımcı doçent (1992) ve doçent (2004) olarak görev yaptı. Makaleleri Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Akademik Araştırmalar, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Marife adlı dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

İbn Sina ve “Risaletü’l-Melaike” (2003), İslâm Düşüncesinde Allah’ın İlmi (2003).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör