Cağfer Karadaş

Kelâm Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Kelâm araştırmacısı. 1964, Kartalca köyü / Sivas doğumlu. Kayseri İmam Hatip Lisesi (1984), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1989) mezunu. Yüksek lisansını 1991 tarihinde “Ali el-Karî’nin Akaide Dair Eserleri ve Bazı İtikadî Görüşleri” adlı tezi ile aynı üniversitenin SBE’sinde tamamladı. 1993’te Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1992-93 yıllarında alanı ile ilgili araştırma yapmak için 8 ay Şam’da bulundu. 1992 yılında başladığı “Muhyiddin İbn Arabi’ nin İtikadi Görüşleri” adlı doktora tezini 1998 yılında bitirdi. 1999 yılında yardımcı doçent oldu. Türkmenistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1999-2000 öğretim yılında ders verdi. 2004 yılında doçent oldu. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde kelâm ilmi alanında öğretim üyesi olarak çalıştı. Çalışmalarını, İslâm düşüncesinde Allah ve âlem tasavvuru, kelâm atomculuğu, kelâm-tasavvuf-felsefe ilişkisi, kelâm mezheplerinin oluşum ve gelişim süreçleri konularında sürdürdü.

Makaleleri 1993’ten itibaren Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Marife, Dîvân, Hadis Tetkikleri Dergisi ve Dergâh dergilerinde yayımlandı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası sempozyum bildirileri, çeviri makaleleri ve alanı ile ilgili kitap değerlendirmeleri vardır.

ESERLERİ:

Anahatlarıyla Ehl-i Sünnet Akaidi (1991), İbn Arabi’nin İtikadi Görüşleri (1997), Bakıllânî’ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru (2003), Çağdaş İslâm Düşünürleri (Edit çalışma, 2003), Gazâlî (2004).

HAKKKINDA: Emine Arslan / Çağdaş İslâm Düşünürleri (İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 9, 2003).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör