Osman Karadeniz

Kelâm Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Kelâm araştırmacısı. 1954, Sayraç köyü / Tonya / Trabzon doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon’da yaptı. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü (1975) mezunu. Çalışma hayatına aynı yıl Beşikdüzü (Trabzon) Atatürk Lisesinde öğretmen olarak başladı. 1976 yılında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsüne Kelâm ve İslâm Düşüncesi branşında asistan olarak atandı. 1980’de uzmanlık çalışmasını bitirerek öğretim üyesi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Kelâm ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalının “Kelâm” programında hazırladığı “Mûcize Problemi” adlı tezini sunarak (1984) doktorasını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1999’da profesör oldu. Aynı fakültede Kelâm Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Fakültede dekan yardımcılığı görevinde de bulundu.

Telif ve çeviri makaleleri 1994’ten itibaren et-Tecdîd (Malezya), DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet İlmi dergilerinde yayımlandı. DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisinde hakemlik görevini yürüttü. TDV İslâm Ansiklopedisi ve İrfân İslâm Ansiklopedisine maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Ecel Üzerine (1992), İnanç Esaslarını Temellendirme Sorunu (1999), İlim ve Din Açısından Mucize (1999).

SADELEŞTİRME: Tabii Din ve İslâm Dini (İzmirli İ. Hakkı’dan, takdim ve notlarla, 1999), Nesefi Akaidi Tercümesi (Arabzade Abdulvehhab Efendi’den, giriş ve notlarla, 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör