Mehmed Vahid Bey

Sanat Tarihçisi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mektebi Harbiye (Harp Okulu)

Sanat tarihçisi (D. 1873, İstanbul – Ö. 1931, İstanbul). Mekteb-i Harbiye’yi (Harp Okulu) bitirdi. 1925’e kadar Düyun-ı Umumiye İdaresinde tercümanlık yaptı. Müzeci Hamdi Bey’le eski eserler ve güzel sanatlar üzerinde çalıştı. 1908-31 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebinde (Güzel Sanatlar Akademisi), 1915-22 arasında da Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesinde profesörlük yaptı. Girdiği bir bunalım sonucu intihar ederek yaşamına son verdi.

ESERLERİ:

Müze-i Hümâyûn-ı Osmânî’ye Mahsus Muhtasar Rehnümâ (1903, 1909, 1914, 1921), Bazı Istılâhât-ı Mühimme-i Sınâiye Hakkında Mütâlaât (Mehmet Vahit Bey ve Güzel Sanatlar Üzerine Bir Terminoloji Risâlesi adıyla Hzl. Kahraman Bostancı, 2003), Muhtasar Târîh-i Nakş.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör