Yaşar Çoruhlu

Sanat Tarihçisi

Doğum
01 Ocak, 1964
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Burç

Sanat tarihçisi. 1 Ocak 1964, Trabzon doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve MSÜ Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunu. İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde yüksek lisansını, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk ve İslâm Sanatları Programında doktorasını (1992) tamamladı. 1993’te Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslâm Sanatları Kürsüsünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Geniş bir kaynak yelpazesinden yararlanarak eserleriyle Türklerin tarih boyunca şamanizm, budizm, maniheizm ve İslamiyet inanışları içinde ne kadar zengin bir mitoloji yarattıklarını sergileyerek Orhun Yazıtlarından Kâbe’ye uzanan yolda, Türk uygarlıklarının inanç sistemlerinin sürekliliğini vurguladı.

ESERLERİ:

Türk Şamanizminde Biçim Değiştirme Olayı ve Türk Sanatı ile Bağlantısı Üzerine Birkaç Söz (1987), Padişah Askılarının Manası (1988), Anadolu Selçukluların Taş Tezyinatında Orta Asya ile Bağlantılar (1988), Akkışlar / Pamucak Türkmen Obası ve Bazı Görüşler (1989), Leningrad Hermitage Müzesi ve Türk Sanatı (1990), Kültigin’in Baş Heykelinin İkonografik Bakımdan Tahlili (1991), Türk Resim Sanatında Hayvan Sembolizmi (1992), Batılılaşma Dönemi İstanbul Cami Minaresinde Taçkapılar (1993), Türk Sanatında Görülen Maymun Figürlerinin Sembolizmi (1994), Türk Sanatında Balık Figürlerinin Sembolizmi (1995), Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi (1995), Çağdaş Türkmenistan Sanatının Öncülerinden Kılıçmurad Yarmadoğlu (1996),  Eski Merv’de Kız-bibi Türbesi (1997), Erken Devir Türk Sanatının ABC’si (1997), Türk Mitolojisinin ABC’si (1999), Türk İslam Sanatının ABC’si (2000), Türk Mitolojisinin Anahtarları Anahatları (Türk Mitolojisinin ABC’si’nin genişletilmiş yeni basımı, 2002).

HAKKINDA: Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 4.3.1999), Türk İslâm Sanatının ABC’si (Virgül, sayı: 28, Mart 2000), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), Buket Öktülmüş / Milliyet Kültür-Sanat (24.7.2002), Ceyhan Usanmaz / Türk Mitolojisinin Anahatları (Virgül, sayı: 55, Ekim 2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör