Mustafa Kara

Tasavvuf Tarihçisi

Eğitim
Kayseri Advanced Institute of Islam

Researcher and writer (b. 1951, Güneyce / Rize). He attended Güneyce Primary School (1960) and graduated from İstanbul İmam Hatip High School (1970) and Kayseri Advanced Institute of Islam (1974). He worked as a teacher at Şebinkarahisar and İspir High Schools. In 1977 he became as assistant of the History of Sufism at Bursa Advanced Institute of Islam. He completed his doctorate with is thesis İbn Teymiye’ye Göre İbn Arabi (İbn Arabi According to İbn Teymiye) in 1983. He became an assistant professor in 1989 and a professor in 1994. He works as an academician at Uludağ University, Faculty of Theology, Department of History of Sufism. He is a member of the Writers Union of Turkey.

His first essay, Onlar ve Biz (Them and Us) was published in the review Hareket (May 1971). Later his works were published in reviews such as Hareket (1970-80), Nesil (1978), Yönelişler (1983), Manevra (1984), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, İktisat Fakultesi and the newspapers Zaman, Yeni Şafak. He collected the Foundation of Turkish National Culture Special Jury Award with his research and study works. He received an honorable mention with his work Zeynilerde Bir Sufi: Abdullatifi Kudsi (A Sufi in Zeyneriler: Abdullatifi Kudsi) in a research competition that was held by the İslam review in 1986. He collected the Writers Union of Turkey Research Award with his work Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (Contemporary Actions of Sufism with Texts) in 2002.

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler (Lodges and Small Dervish Lodges in Relation to Religion, Life and Art, 1977), Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi (History of Sufism and its Orders, 1985), Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler (Tarikats* and Lodges in Bursa, 2 volumes, 1991 and 1993), Niyazî-i Mısrî (Niyazî-i Mısrî, 1994), Eşrefoğlu Rumî (Eşrefoğlu Rumî, 1995), Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (Contemporary Activities of Sufism with Texts, 2002).

LETTER: Gönül Mektupları (Letters of the Heart, 2003).

In addition, he has prepared collections and books for publishing. 

REFERENCE: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Orta Sayfa Sohbeti / Günümüzde Tasavvuf ve Tarikatlar (Dergâh, sayı: 121, Mart 2000), Tasavvuf Akademisyenleri ile Konuşmalar (2003). Osman Kahraman / “Mustafa Kara ve Günümüz Tasavvuf Tarihi Araştırmaları” (lisans tezi, 2003), Mustafa Kara (dergahyayinlari.com, 30.09.2016).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör