Abdülhakim Yüce

Tasavvuf Tarihçisi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Tasavvuf tarihçisi. 1962, Batman doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1986) mezunu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde doktora çalışmalarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizlik görevine başladı. 1992’de doktora yaptığı fakültenin Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalına asistan olarak atandı. Aynı yıl Mefâtîhu’l-Gayb’ın İşarî Yönü “Razî’nin Tefsirinde Tasavvuf” adlı tezini bitirdi. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atandı. 1997’de aynı yerde doçent oldu. Makaleleri, YYÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Tasavvuf, Yeni Ümit, Zaman gazete ve dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Razî’nin Tefsirinde Tasavvuf (1996), Gece İbadeti (1999), Şehitlik ve Şehitlerin Hayatı (2000), Tasavvuf ve Bid’at (2001).

ÇEVİRİ: Kalb Hayatı / er-Riâye (Muhâsibî’den, 1997).

KAYNAK: Abdülhakim Yüce / “Özgeçmiş” (Tasavvuf ve Bid’at, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör