Metin And

Sanat Tarihçisi, Hukukçu

Doğum
17 Haziran, 1927
Ölüm
30 Eylül, 2008
Eğitim
Istanbul University Faculty of Law
Burç

Researcher and writer (b. 17 June 1927, İstanbul). He attended the Galatasaray High School (1947) and graduated from Istanbul University, Faculty of Law (1950), and from the King's College at London University (1952). His doctorate thesis was “Meşrutiyet Çağı, Siyasal Hukuki ve Toplumsal Düzeninin Türk Tiyatrosuna Etkisi" (Influences of the Political, Judicial and Social Order during the Constitutional Period on Turkish Theatre, 1986). He became an associate professor with the thesis "Osmanlı Tiyatrosu: Kuruluş Gelişimi ve Katkısı” (The Ottoman Theatre: Its Establishment, Development and Contributions, 1974), and a professor with the research "Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu" (Shadow Theater in the World and in Turkey, 1980).

He conducted researches in the United States and Europe on stage arts, on the scholarship provided by the Rockfeller Foundation (1956-57). After 1958, he worked as a  lecturer (professor doctor) at Ankara University, Faculty of Language, History and Geography; Ege University, Faculty of Fine Arts (1976-77); at Ankara University, School of Press and Publication (for ten years), and at the universities of New York (1984), Tokyo (1986) and Justs Liebig-Giessen (1987).

Accepted as an authority on the Turkish theatre, Metin And received the Turkish Language Association Science Award in 1970 with his book Geleneksel Türk Tiyatrosu (the Traditional Turkish Theatre), the grand prize of the İş Bank with his work titled Kültürel Etkinlikler Büyük Kuruluşlar (Cultural Activities, Great Institutions; shared the award with Şükrü Elçin, Haşim Nezihi Okay and Cahit Güzelbey, 1983), the Turkish Advertisement Foundation Eminent Services Award in 1991, and two more prizes for his contributions to the State Ballet and to the publication of two records of Mozart in the Mozart's Year. He was awarded by the French government in 1986 with L'ordine des Arts et des Lettres, and was given the title “officier”. His articles were published in the reviews Forum, Sanat Dünyası, Milliyet Sanat, Tiyatro Araştırmaları, Tarih-Toplum, Dost, Türk Folklor Araştırmaları, Drama Review, Türk Dili, Devlet Tiyatrosu, Varlık, Hisar, Tarih Mecmuası, İtalyan Filolojisi, Dance News, Dance and Dancer, Dancing Times, Maske und Kothurn Review of National Literatures, East Asian Cultural Studies, Asian Folklore Studies, Objets et Mondes Des İslâm, Journal of American Folklore, etc.

WORKS:

Gönlü Yüce Türk (The Turks with their Virtuous Heart, 1958), Dances of Anatolian Turkey (1959, New York), Kırk Gün Kırk Gece (Forty Days Forty Nights, 1959), Bizans Tiyatrosu (The Byzantine Theatre, 1959), Kavuklu Hamdi'den Üç Orta Oyunu Büyücü Hoca-Fotoğrafçı-Eskici Abdi (Three Ortaoyuns* of Kavuklu Hamdi: The Magician Hoca - The Photographer - Abdi the Junk Dealer, 1962), Dionisos ve Anadolu Köylüsü (Dionysos and the Anatolian Villager, 1962), Ataç Tiyatroda Ataç'ın Tiyatro Eleştirileri ve Yazıları Üzerine İnceleme (Ataç in Theatre, A Survey on Theatric Critiques and Essays of Ataç, 1963), A History of Theatre and Popular Entertainment in Turkey (1963-64), Türk Köylü Oyunları (Plays on Turkish Villagers, 1964), Tiyatro Terimleri Sözlüğü (The Lexicon of Theatric Terms, with the contributions of Haldun Taner and Özdemir Nutku, 1966), Chez Les Turces (Home of Turks, translation from André Antoine, 1965), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Karagöz-Kukla-Orta Oyunu (Traditional Turkish Theatre: Karagöz - Puppet - Ortaoyun*, 1969), 100 Soruda Türk Tiyatrosu (Turkish Theatre in 100 Questions, 1970), Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu 1908-1923 (Turkish Theatre during the Constitutional Period 1908-1923, 1971), Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908 (Turkish Theatre during Tanzimat* and Monarchy Period 1839-1908, 1972), Tiyatro Kılavuzu (A Guide for Theatre, 1973), 50 Yılın Türk Tiyatrosu (Turkish Theatre of 50 Years, 1973), Oyun ve Büyü, Türk Kültürü'nde Oyun Kavramı (Play and Magic; the Concept of Play in Turkish Culture, 1974), Turkish Miniature Painting, The Ottoman Period (1975), Osmanlı Tiyatrosu / Kuruluşu-Gelişimi-Katkısı (The Ottoman Theatre: Its Establishment, Development and Contributions, 1974; expanded and amended second edition, 2002), Karagöz / Turkish Shadow Theatre with an Appendix on the History of Turkish Puppet Theatre (1995), La Peinture Miniature Turque, La Période Ottomane (Turkish Miniature Painting, the Ottoman Period, 1976), A Pictorial History of Turkish Dancing from Folk Dancing to Whirling Dervishes-Belly Dancing to Ballet (1976), 'Osmanlı Tiyatrosu', Kuruluşu (The Ottoman Theatre: Its Establishment, 1976), Karagöz, Théâtre d'Ombres Turc (Karagöz, Turkish Shadow Theatre, 1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu (Shadow Theatre in the World and in Turkey, 1977), Turkish Miniature Painting, The Ottoman Period (1978), Magic in İstanbul, Micky Hades International, Calgary/Alberta (1978), Karagöz, Turkish Shade Theatre, With an Appendix on the History of Turkish Puppet Theatre (1979), İnsanüstülük Taslayanların İçyüzü (The Inside of Those Claiming to Be Super-Human, 1981), Atatürk ve Tiyatro (Atatürk and Theatre, 1981), Kültürel Etkinlikler ve Büyük Kuruluşlar (Cultural Activities and Great Institutions, in collaboration with Ergun Şenlik and Erkan Canak, 1981), Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları (Turkish Arts in the Ottoman Feasts, 1982), Turkish Miniature Painting, The Ottoman Period (1982), Şair Evlenmesi'nden Önceki Türkçe Oyunlar (Plays in Turkish Before the Marriage of Poet, 1982), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (Traditional Turkish Theatre, Traditions of Villager and Folk Theatres, 1983), Selection of 33 Turkish Miniatures (1983), Mevlana Celaleddin Rumi and the Whirling Dervishes, Sufi Philosophy Whiling Rituals-Poems of Ecstasy-Miniature Paintings (in collaboration with Talat Sait Halman, 1983), Şair Evlenmesi'nden Önceki İlk Türkçe Oyunları (First Plays in Turkish Before the Marriage of Poet, 1983), Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (Turkish Theatre in the Republican Period, 1983), Türk Tiyatrosunun Evreleri (Phases of the Turkish Theatre, Turhan Publishing House, 1983), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (Traditional Turkish Theatre, Traditions of Villager and Folk Theatres, 1985), Culture, Performance and Communication in Turkey, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (Tokyo, 1987), Saraya Bağlı Türk Tiyatroları ve II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı Tiyatrosu (Turkish Theatres under the Court and the Yıldız Palace Theatre of Abdülhamid II, 1987), Türkiye'de İtalyan Sahnesi, İtalyan Sahnesinde Türkiye (Italian Stage in Turkey, Turkey in the Italian Stage, 1989), Drama at the Crossroads, Turkish Performing arts Link Past and Present, East and West (1991), Türk Tiyatro Tarihi (History of Turkish Theatre, 1992), İstanbul in the 16th Century; The City, The Palace Daily Life (the original book is in English, 1994), 16. Yüzyılda İstanbul, Kent, Saray, Günlük Yaşam (İstanbul in the 16th Century; The City, The Palace Daily Life, translated into Turkish from his English book, 1994), Tiyatro, Bale, Opera Sahnelerinde Kanunî Süleyman İmgesi (The Image of Kanuni Sultan Süleyman on the Stages of Theatre, Ballet and Opera, 1999), 40 Gün, 40 Gece Osmanlı Düğünleri-Şenlikleri Geçit Alayları (40 Days 40 Nights; Ottoman Wedding Feasts, Festivals, Parades, 2000), Ritüelden Drama, Kerbelâ-Muharrem-Ta'ziye (Drama of Ritual, the Karbala - the Muharrem Month - Condolence, 2002), Osmanlı Tasvir Sanatları 1-3: Minyatür (Ottoman Illustrative Arts I-III: Miniature, 2002).

REFERENCE: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), M. Sabri Koz / Eski Kültürümüzün İçinde Dolaşan Bir Evliya Çelebi: Metin And - Talat Sait Halman / And’ımız Anıtımız - Metin And’ın Yapıtları - Adnan Binyazar / Ritüelden Drama (Cumhuriyet Kitap, 17.10.2002), Remzi Demir - Doğan Atılgan / DTCF ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası - Elli Portre (2008).60

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör