Müfit Ratip

Oyun Yazarı, Çevirmen, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Galatasaray Lisesi

Oyun yazarı, çevirmen (D. 1887, İstanbul - Ö. 1917). Galatasaray Lisesi (1908) mezunu. Matbaacılık, Evkaf Nezaretinde (Vakıflar Bakanlığı) çevirmenlik, Evkaf Müzesinde başkâtiplik yaptı. Edebiyata mensur şiirler yazarak girdi. Fecr-i Âti topluluğu (1909-14) içinde yer aldı. Sonra oyun yazarlığına yöneldi. Batılı yazarlardan oyunlar çevirdi, uyarlamalar yaptı.

ESERLERİ:

OYUN: Sayfiye’de (Resimli Kitap, s. 1, 1908), Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa (Refik Halit Karay ile, 1910), Zincir (1920).

ÇEVİRİ: Güzel Dost (roman, Bel Ami, Guy de Maupassant’dan, 1910). Oyun çevilerileri (sahnelendi). Namus, Büyük Gece, Hücum.

KAYNAK: Nevsal-i Millî (s. 125, 1914), Metin And / Tanzimat ve Meşrutiyet’te Tiyatro Yazarlığı (Tan-zimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, c. 6, 1986), Metin And / Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu (1971), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TDE Ansiklopedisi (c. 6), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör