Gülten Kazgan

Ekonomist, Yazar

Doğum
05 Haziran, 1927
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
Fatma Gülten Kazgan, F. Gülten Kazgan

Ekonomist, yazar. 5 Haziran 1927, tarihinde İstanbul doğumlu.  Tam adı Fatma Gülten Kazgan’dır. F. Gülten Kazgan olarak da bilinir. İlköğrenimini tamamladıktan sonra Amerikan Kız Koleji’ne girdi. O yıllarda Konservatuar’a da devam ederek piyano çalmaya başladı. Tüm yaşamı boyunca ilgileneceği konu olan ekonomi ile de aynı yıllarda tanıştı. Amerikan Kız Koleji’nin dokuzuncu sınıfından itibaren ekonomiyle ilgilenmeye başladı ve 1946 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni; Neumark, Kesler ve İsaac gibi dönemin ünlü Alman ekonomistlerinden de okuyarak 1950 yılında bitirdi. Aynı fakültede “Tarımda Gelirin İstikrarsızlığının Uzun Dönem Eğilimleri” konulu teziyle doktora eğitimini de tamamlayarak Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi’ne gitti. Orada T.W. Schultz ile iki yıl birlikte çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne döndükten sonra “Türkiye Ziraatında Arz Fonksiyonu” başlıklı sunumuyla doçent olan (1961). Uzmanı olduğu tarım ekonomisi alanında yetkin bir isim oldu.

Bu dönemdeki çalışmalarından yararlanarak, “Tarım ve Gelişme” adlı kitabını yazıp yayımladı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ (Roma)’de iki yaz, ISEA (Paris)’da bir yıl çalıştı (1975). Profesörlüğünü öğretim üyesi olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden aldı. Bundan sonra politik-ekonomi alanında çalışıp kitaplar yazmaya başladı. “Cumhuriyet” ve “Milliyet” gazeteleri, “Yön”, “İktisat ve Maliye Mecmuası” ile “Toplum Bilim” gibi birçok dergi ve gazetede araştırmaları ile makaleleri yayımlandı. İktisat kuramları ve kuramların oluşumu konuları üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarını “İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi” (1969)’ adlı eserinde işledi. Prof. Kazgan’nın “Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye” (1999) adlı eseri, Tanzimat’tan günümüze kadar Türkiye ekonomisinin dev boyutlu bir panoramasını çizerek, Osmanlı’nın birinci küreselleşmeyle nasıl yarı-sömürgeleştirildiğini anlatarak başlıyor. İkinci bölümünde ise 1980’den başlayarak Türkiye’de mal, hizmet ve sermayenin serbestleşmesiyle ikinci küreselleşmenin içine nasıl adım adım çekildiğini siyasal ve toplumsal gelişmelerin ışığında irdeliyor. Son olarak da XXI. yüzyılın ilk yirmi yılına ilişkin, Türkiye’nin dünyadaki yeri konusunda almaşık senaryolar üretiyor.

Gülten Kazgan, 1988 yılında “Ekonomik Panorama” dergisi okurları tarafından “kendi alanında yılın en başarılı iktisatçısı”, 1998 yılında “Aydınlanmanın Kadınları” ödülünün verildiği yedi bilim kadınından biri; 2000 yılında “Finans Dünyası” dergisinin okurları tarafından “Yılın Akademisyeni” seçildi. 2002 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri - Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı.

Prof. Kazgan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden emekli oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna “Kurucu Vakıf Üyesi” olarak katıldı. Aynı üniversitede Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplum – Ekonomi - Siyaset Araştırma Merkezi (TESAR) Başkanı olarak çalıştı. Kazgan, çok sayıda meslek ve araştırma kurumunun da üyesidir.    

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)’nin 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin kapanış panelinde Korkut Boratav (oturum başkanı), Ayşe Buğra, Ergun Türkcan, Taner Timur, İşaya Üşür’le birlikte iktisat şöleni tadında bir sunum yaptı. Kazgan; içeriği yoğun, tarafsız ve akıcı bir üslup ile kaleme aldığı eserlerinde fikirleri derinlemesine çözümleyen ve ideolojiler arasındaki ilişkileri son derece net ortaya koyan büyük bir değerdir. Türkiye’de kadının eğitimi ve çalışan kadınların sorunları üzerine makaleler yazdı ve çalışmalar yaptı.

ESERLERİ:

Tarım Ekonomisi ve İktisadi Gelişme (1966), Ortak Pazar ve Türkiye (1970), Ekonomide Dışa Açık Büyüme (1973), 100 Soruda Ortak Pazar ve Türkiye (1975), İktisadi Düşünce ve Tarihi (1981), Tarım ve Geliştirme (1983), Türkiye’de Gelir Bölüşümü (1992), Kuştepe Araştırması 1999 (ortak, 1999), Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye (1999), Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen (2000), Kuştepe Gençlik Araştırmaları (2002), Tarım ve Gelişme (2003), Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya Politik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler (2003), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi (2004), Türkiye Ekonomisinde Krizler 1919- 2001: Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme (2005), İstanbul Gençliği Gençlik Değerleri Araştırması (2006),

KAYNAK: Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi (1984), Büyük Larousse Ansiklopedisi (1986), L. Hilal Akgül / Profesör Gülten Kazgan’ın Kitabının Genişletilmiş İkinci Baskısı Yayımlandı - Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi (Cumhuriyet Kitap, 16.5.2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör