Sait Hikmet

Oyun Yazarı, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Diğer İsimler
Mehmet Sait Hikmet (tam adı)

Oyun yazarı (D. 1883, İstanbul - Ö. 1930, İstanbul). Tam adı Mehmet Sait Hikmet’tir. Ortaöğrenimini Vefa İdadisinde (lise) yaptı. Mülkiye (Siyasal Bilgiler, 1906) ve Hukuk (1910) mektepleri mezunu. Ayrıca Paris’te siyasî bilimler öğrenimi gördükten sonra Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü)’ne girdi. Bursa İktisat Müdürlüğü yaptıktan sonra Preveze Şehbenderliği (konsolos)’ne atandı. Mütareke’de İstanbul’dan Ankara’ya geçerek Millî Mücadele’ye katıldı. Cumhuriyet’in ilanından (29 Ekim 1923) sonra Maarif (Milli Eğitim) ve Hariciye (Dışişleri) bakanlıklarında çeşitli görevlere atandı. Ancak sağlığının bozulması ve içkiye aşırı düşkünlüğü nedeniyle bu görevlerde uzun süre kalamadı. Hastalık,  yoksulluk ve sefalet içinde öldü.

Makale ve öyküleri döneminin çeşitli dergilerinde yer aldı. II. Meşrutiyet’ten (1908) sonra Sermet Muhtar Alus ile birlikte El-Üfürük adlı mizah dergisini çıkardı. Mazi ve Ati adlı oyunu 1909’da Tepebaşı Kışlık Tiyatrosunda sahnelendi. Kimi Seviyor adlı komedisi Musavver Tiyatro dergisinde yayımlandı, kitaplaşmadı.

ESERLERİ:

Mazi ve Ati (oyun,1909), Mülkiyet-i Edebiye ve Fenniye (1923).

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. I, 1968-71), Metin And / Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu (1971), TDE Ansiklopedisi (c. VII, 1990), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör