Ahmet Talat Onay

Halk Edebiyatı Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü
Diğer İsimler
Sühâ Okur, Sühâ Zâhir

Halk edebiyatı araştırmacısı (D. 1885, Çankırı - Ö. 22 Eylül 1956, Ankara). Sühâ Okur, Sühâ Zâhir adlarını da kullandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü (1910) mezunu. Kastamonu ve İzmir liselerinde öğretmenlik, Zonguldak ve Bolu’da Millî Eğitim Müdürlüğü yaptı (1920-21). Daha çok halk edebiyatı araştırmalarıyla tanınan Ahmet Talât, aruz ve hece ölçüleri ile şiirler yazdı. Tiraje (1910) adlı bir de edebiyat dergisi çıkardı. 22 Eylül 1956 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti.

ESERLERİ:

Âşık Dertli (1928), Türk Halk Şiirlerinin Şekli ve Nev’i (1928), Çankırı Şairleri (2 cilt, 1931-33), Âşık Tokatlı Nuri (1933), Dâstan-ı Ahmet Harami (1933), Kızılbaş Şiirinde Sual-Cevap (1953), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar (1992).

KAYNAKÇA: Mehmet Zeki / Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (c. II, 1929), Yurt Ansiklopedisi (c. III, 1982), TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör