İsmet Çetin

Halk Edebiyatı Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Halk edebiyatı araştırmacısı. 1957, Alacahan / Kangal / Sivas doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980 yılında Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türk Halk Hikâyeleri İçinde Hikâye-i Uğru Kadı” isimli tezle yüksek lisans, yine aynı enstitüde 1995 yılında “Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknâmeleri” isimli tez ile doktora öğrenimini tamamladı. 1980 yılında Kültür Bakanlığında memurluğa başladı. Adı geçen bakanlıkta folklor araştırmacısı olarak çalışmakta iken 1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında yardımcı doçent olarak atandı, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalında doçent oldu. 2001-02 öğretim yılında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Makale ve yazıları, Hedef, Türk Folkloru, Halay, Size, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Folklorundan Derlemeler, Erciyes, Kardelen, Türk Yurdu, Millî Folklor, Sivas Kültür Sanat, İlk Yaz, Millî Kültür, Timis, Bozok, Türk Kültürü Araştırmaları-Prof. Dr. Şükrü Elçin Armağanı, Erdem, Birlik-Dirlik, Hacı Bektaş Veli, Bilge, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sivas Altıncı Şehir, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Karınca dergileri ve Yeniçağa Tarihinden Çizgiler ve Âşık Dertli, Nevruz ve Renkler, Fikrî Yönleriyle Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na 55. Yıl Armağanı, I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu kitaplarında yayımlandı.

ESERLERİ:

YAYINA HAZIRLAMA: Hasret (Mükremin Albayrak, 1991), IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri (1999).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kızıl El-ma (1997), Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknâmeleri (1997), Geleneksel Türk Tiyatrosu (Ayşe Yücel ve Ali Yakıcı ile, 1999), Tursun Fakih-Hayatı Edebî Şahsiyeti Mesnevileri (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör