Hakkı Kâmil Beşe

Oyun Yazarı, Öykü Yazarı, Yazar

Doğum
Ölüm
15 Ocak, 1982
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)

Öykü ve oyun yazarı (D. 1899, Moğsu [Gökçesu] köyü / Araç / Kastamonu  - Ö. 15 Ocak 1982, İstanbul). Konya Sultanisi (1920), Mekteb-i Mülkiye (İstanbul Siyasal Bilgiler Okulu, 1923) mezunu. Çalışma hayatına İstanbul Defterdarlığında gelirler memuru olarak başladı. Sırasıyla 1924’te Divân-ı Muhasebat (Sayıştay) murakıp muavinliğine, 1925’te murakıplığa atandı. Yine Maliye Bakanlığında müfettiş yardımcılığı (1926-29), müfettişlik (1929-36) yaptı. 1935 yılında Fransa’da müfettişlik stajını tamamladıktan sonra İstanbul Defterdarlığında İrat ve Servet Vergileri müdürü oldu. 1937 yılında yeniden Maliye Bakanlığı müfettişliğine atandı. Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu üyeliğinden (1938) sonra İktisat Bakanlığında Teftiş ve Murakıp Heyeti reisliğinin (1939-43) ardından Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini yürüttü (1943-48). Son olarak iki yıl Vakıflar genel müdürü (1948-50) olarak hizmet verip 1950 yılında emekli oldu.

Emeklilikten sonra İstanbul’a yerleşerek ticaretle uğraştı. Arkadaşlarıyla birlikte bir şirket kurup gaz maskesi ithalatı yaptı. Ancak başarılı olunmayınca bu işi bırakıp Eminönü’nde Çiçek Lokantasını açıp kapattı. Demokrat Parti döneminde Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın isteği üzerine Vakıflar Bankasının kuruluş kanun taslağını hazırladı. Banka, 1954 yılında kurulunca denetçi olarak görev aldı. Banka Yönetim Kurulu kararıyla sigorta şirketinin kuruluş mevzuatını hazırlamakla görevlendirildi. 1957 yılında Güneş Sigortanın kurulmasını sağladı. 1952 yılında Türkiye Köylü Partisinin kurucuları arasında yer aldı. Parti 1957’de Osman Bölükbaşı’nın liderliğindeki Cumhuriyetçi Millet Partisine katıldı. Görevleri DP iktidarından sonra da devam etti. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi oldu. Millî Birlik Komitesi tarafından Kurucu Meclise üye seçildi. Görevi 1961’de sona erince İstanbul’a döndü. Yakalandığı Parkinson hastalığından kurtulamayarak vefat etti.  1927 yılında Melâhat Emine Hanımla evliliğinden Vural ve Ünal adlarında iki oğlu bulunmaktadır. Küçük Çamlıca Mezarlığında toprağa verilmiştir.

Yoğun çalışma döneminin ardından hikâye ve oyunlarını yazmaya ağırlık verdi. Hikâyeleriyle tanındı. Cumhuriyet dönemi hikâyecileri arasında saygın bir yer edindi. Parkinson hastalığı, daha verimli olmasını önledi.

Çok başarılı ve üstün hizmetlerle dolu memuriyet ve devlet hayatının yanı sıra yazmaya da meraklıydı. Sayıştay Denetçiliği ve Maliye Bakanlığı Müfettişliği görevleri dolayısıyla Türkiye’nin birçok yerini gezmiş, halkın kültürel yaşayışını incelemişti. Özellikle memleketi Araç’ta içinde yaşadığı ve gezdiği gördüğü köylerdeki halk kültüründen aldığı ilhamla hikâyeler ve bir oyun yazdı. Hikâyeleri, edebiyat çevrelerince beğenildi. Hikâyeci olarak edebiyat ansiklopedilerine, biyografi kitaplarına alındı.” (Nail Tan)

ESERLERİ:

ÖYKÜ: Tek Çarık Yüzbaşı (uzun öykü, 1946), Kırkkanat  (1976).

OYUN: Fırıldak (1969).

DİĞER - ESERLERİ: Memurlar Hakkında Muhakeme Usulleri (1943), Radyo’ da Üç Konuşma  (1948), Milletlerarası İlim Yarışması ve Haklarımız (1969).

HAKKINDA: Ali Çankaya / Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. 2, 1954), Osman Nebioğlu / Türkiye’de Kim Kimdir? (1962), TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), Ali Çankaya Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. 4, 1968-1969), Fuat Yaşar / Her Yönüyle Araç (1990), Mehmet Kaplan / Hikâye Tahlilleri (5. bas. 1994), TBMM Albümü 1920-1994 (1994), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001), Türk Dünyası Ansiklopedisi (c. 2, 2002), Nail Tan / Kastamonulu İki Şair, Araştırmacı, Hikâyeci ve Oyun Yazarı - Hakkı Kâmil Beşe ve Halil Erdoğan Cengiz (2003).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör