Muhammed Fatih Kesler

Tefsir Araştırmacısı

Doğum
27 Mart, 1961
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

Tefsir araştırmacısı. 27 Mart 1961, Köse / Gümüşhane doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini 1984’te, “Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Tarih Öğretimi ve Son Devir Tarih Hocaları” adlı teziyle bitirdi. “Kur’ân-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar” konulu teziyle doktorasını (1991) tamamladı. Ceyhan (1985-86) ve Ankara’da (1987) öğretmenlik; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde yönetici (1986), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1994-99) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (1999) İlâhiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı (1995-96), İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanlığı (1996-98), Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1997-99), Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı (1999-2003), İlahiyat Fakültesi Kurul ve Yönetim Kurulu üyelikleri gibi görevlerde bulundu. Çalışmalarını Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde sürdürdü.

Yazıları Zaman ve Posta gazeteleri ile Diyanet, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Dergisi, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ekev Akademi, Tasavvuf, Diyanet İlmi, Hakses dergilerinde yer aldı. TDV İslâm Ansiklopedisine maddeler yazdı. Çeşitli sempozyumlarda bildiriler sundu.

ESERLERİ:

Kur’ân-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar (1994), Kur’ân-ı Kerim’de İnsan Tipleri (1995), Kur’ân-ı Kerim’de Muhkem ve Müteşâbih (1996), Kur’ân-ı Kerim’in Evrenselliği (1996), Fatiha Tefsirine Yeni Bir Yaklaşım (1996), İstiâze - Besmele ve Fâtiha Tefsiri, Konulu Tefsir (1996), Kur’ân-ı Kerim’e Göre Düşünce Sapmaları (2000), Mekke Tefsir Ekolü (2005), Medine Tefsir Ekolü (2005), Irak Tefsir Ekolü (2005).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör