Mustafa Baktır

Tefsir Araştırmacısı

Doğum
10 Ocak, 1952
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi
Burç

Tefsir araştırmacısı. 10 Ocak 1952, Hacılar / Kayseri doğumlu. Hacılar Ali İhsan Kalmaz İlkokulu (1963), Kayseri İmam-Hatip Okulu (1971), Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi (1976) mezunu. İstanbul müftü yardımcılığı (1976), Felahiye (Kayseri) merkez vaizliği (1977) yaptı. 1977’de asistan olarak Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretim üyeliğine başladı. 1980’de Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesine geçti. 1982’de doktorasını verdi. 1988’de doçentliğe yükseldi. Doktora tezi: “İslâm Hukukunda Zaruret Hali”. Doçentlik tezi: “İslâm Hukukunda Külli Kaideler”.  1994’ te profesörlüğe yükseldi. Eğitim ve Program Komisyonu başkanlığı, İslâm Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı, Erzincan İlahiyat Meslek Yüksekokulu müdürlüğü, Erzincan Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Erzincan Eğitim Fakültesi yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Atatürk Üniversitesi  İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü İslâm Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi, Erzincan İlâhiyat Meslek Yüksekokulu müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Mustafa Baktır’ın makaleleri Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Altınoluk Dergisi, Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dergisi, İzlenim, Diyanet Dergisi, Türkler, EKEV Akademi Dergisi ile Türkler Ansiklopedisinde yayımlandı. Ayrıca TDV İslâm Ansiklopedisi’ne çok sayıda madde yazdı. Birçok sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

ESERLERİ:

İslâm’da İlk Eğitim Müessesesi Suffe Ashabı (1984), İslâm Hukukunda Zaruret Hali (1986), İslâm Hukukunda Külli Kaideler (Yayına hazırlama, 1988), İslâm İktisadında  Helal  Kazanç (Tercüme ve Tahlil, 1993), Usûl-ü Fıkhın Ortaya Çıkışı ve Günümüzdeki  Önemi (1993).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör