Yusuf Ziya Keskin

Hadis Araştırmacısı

Doğum
28 Aralık, 1962
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

Hadis araştırmacısı. 28 Aralık 1962/3, Şanlıurfa doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini aynı yerde tamamladı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1985) mezunu. 1986-88 yılları arasında Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde vaizlik yaptı. 1988-90 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezindeki ihtisas kursuna katıldı. 1989 yılında görevli olarak hacca gitti. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalında “Gıtrifi ve Hadis Cüz’ü” adlı teziyle yüksek lisans yaptı. 1990 yılı Aralık ayında Şanlıurfa İlâhiyat Fakültesine Hadis Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak atandı. 1992 yılı Ekim-Kasım aylarında araştırma yapmak maksadıyla Mısır’a gitti. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ebu Nuaym El-İsfahani’nin Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Aynı yıl Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalına yardımcı doçent oldu. Fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte dekan yardımcılığı ve enstitü yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 tarihinde doçent oldu. Bu tarihten sonra da Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makalelerini Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Marife, Sohbet gibi dergilerde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

Yusuf Ziya Keskin tarafından hazırlanan ve Recm Cezası adıyla basılan kitap bir giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır.

“Keskin’in araştırmasına kadar bu konuda yapılan çalışmalar bütünlükten uzak, kısmî ve meselenin fıkhî yönlerine ağırlık veren çalışmalardır. Yazar, zikrolunan kitabında konuyla ilgili tüm ayet ve hadisleri bir araya getirmiş ve birlikte değerlendirmeye çaba göstermiştir. Kitabın içeriğinde en çok yer kaplayan husus hadislerin sened tenkididir.” (Gönül Kolkıran)

ESERLERİ:

Nebevî Hoşgörü (1997), Recm Cezası / Ayet ve Hadis Tahlileri (2001), Ebû Nuaym el İsfahanî (2003).

HAKKINDA: Gönül Kolkıran (İslâmiyat, sayı: 1, 2002), Zekeriya Güler (Marife, sayı: 1, 2002).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör