Mahmut Kavaklıoğlu

Hadis Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Hadis araştırmacısı. 1960, Ladik / Samsun doğumlu. İlk ve ortaokulu Ladik’te, liseyi Amasya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. İl müftü yardımcılığı ve müftülük görevlerinde bulundu. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1989’da Hadis Bilim Dalında yüksek lisansını, 1995’te doktorasını tamamladı. Görevini Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makaleleri, EKEV Akademi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, GÜ İlahiyat Fakültesi dergilerinde, çevirileri Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi dergisinde ve Hadis Edebiyatı, Tasavvuf Ehlinin Vakit Anlayışı kitapları içinde yayımlandı. Sünnetin anlatılması, beşeri ilişkileriyle Hz. Peygamber, kötü alışkanlara karşı Hz. Peygamber’in tavrı konularında konferanslar verdi.

ESERLERİ:

Kaynak Tetkiki Açısından İmâm Mâlik - Abdürrezzâk Mukayesesi (2003), Hz. Peygamber’in Sünnet’inde Orta Yol (2004), Suyûti’nin el-Behcetü’s-seniyye fi’l-Esmâi’n-Nebeviyye’si.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör