Enbiya Yıldırım

Hadis Araştırmacısı

Doğum
20 Haziran, 1965
Burç

Hadis araştırmacısı. 20 Haziran 1965, İstanbul doğumlu. Lisans (1987), yüksek lisans (“İbn Huzeyme ve Sahih’i”  tezi ile, 1990) ve doktora (“Hadiste Metin Tenkidi”  tezi ile, 1996) öğrenimlerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesinde yardımcı doçent (1997) ve doçent (2002) olarak görev yaptı. 

Makaleleri CÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi ile UÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlandı. Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Derneği üyesidir.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Hadis Problemleri, Geleneksel Hadis Yorumculuğu.

ÇEVİRİ: İslâm Âlimlerinin Gözüyle Zamanın Kıymeti, Mevzu Hadisler, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metodları (Ebu Gudde’den), Sünnetin İslâm’daki Yeri (Suyuti’den), Kitabü’z- Zühd (Beyhaki’den).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör