Nazif Ergin

Kaymakam, Müsteşar, Milletvekili, Vali, Yönetici, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Yönetici, bürokrat, kaymakam, vali, müsteşar, siyaset adamı, milletvekili (D. 1893, Sivas  - Ö. Eylül 1965, İstanbul). 1914'te Mülkiye Mektebi'ni(Siyasal Bilgiler Okulu) bitirdi. Okul müdürü ve kaymakam olarak çeşitli ilçe ve illerde gö­rev yaptı. Milli Mücadele'ye katıldı ve İstiklâl Madalyası aldı. Ordu (1931), Antalya (1933), Kütahya (1938), Konya (1938) va­liliklerinde bulundu. 1939'da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına ge­tirildi. Bu dönemde Ergin’in Salim Gündoğan’ın ayrılmasıyla yaptığı Matbuat Umum Müdürlük Vekaleti 6 Nisan 1940’tan 30 Mayıs 1940 tarihine kadar devam etti. Bu zamanda Başvekalette Matbuat Bürosu Katibi Umumiliği de devam etmekte olup Matbuat İdaresi 1 Haziran 1940 tarihinde yeni bir kanunla Başvekalete tabi olarak teşkil edilmiştir. Müteakiben 3. Genel Müfettişlik'te (1940-46) bulundu. 1946’da Sivas'tan milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Ku­rulu başkanlığı (1952-60) yaptı. Eylül, 1965’te vefat etmiştir.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör