Afif Erzen

Arkeolog, Yazar

Doğum

Arkeolog, yazar. 1913, Arapgir / Malatya doğumlu. 1925’te Arapgir Numune İlkoku­lundan, 1933’te Sivas Erkek Lisesinden mezun oldu. 1934-40 yılları arasında burslu olarak Berlin, Jena ve Leipzig Üniversitelerinde okudu; doktorasını Leipzig’te tamamladı. 1940’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Eski Çağ Tarihi Kürsüsünde asistan, 1944’te aynı kürsüde doçent ve 1955’te profesör, 1956’da bölüm başkanı oldu. Türk Tarih Kurumu adına arkeolojik kazılara katıldı. 1960’tan başlayarak İÜEF ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Van bölge­sinde çalışmalara başladı. 1955 yılında Manyas gölü / Ergili-Daskyleion kazısı, Side, Perge kazıları, 1959’da Van bölgesi / Van Kalesi, Çavuştepe, Çermik Giyimli, Toprakkale kazılarında bulundu. 1971 yılından itibaren aralıklarla Enez (Ainos) kazıları başkanlığını yürüttü. Türk Ta­rih Kurumunun aslî üyesi (1946), Alman Arkeoloji Enstitüsünün (1968) muhabir üyesidir. 1966-70 yılları arasında iki dönem edebiyat fakültesi dekanlığı yaptı. Dekanlığı sırasında Van’da Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Enstitüsü (1967) ile Edirne’de Güneydoğu Balkan Araştırmaları Enstitüsünü (1969) kurdu ve 1983’e kadar başkanlığını yürüttü.

BAŞLICA ESERLERİ:

Kilikien bis zum Ende der Perser Berr Schoft (Pers Egemenliği Sonuna Kadar Kilikya, 1940), Tarsus Kılavuzu (1943), İlk Çağda Ankara (1946), Çavuştepe I (1978), Van Bölge­sinde Yeni Urartu Araştırmaları (1974-76), VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri Doğu Anadolu ve Urartular (1979), İstanbul Şehrinin Kuruluşu ve İsimleri, Sinop Kazısı 1953 Yılı Çalışmaları, Van’da Urartulara Ait Toprakkale’de 1959-1961 Araştırmaları, Enez (Amos) Araştırmaları, Vankalesi 1974 Yılı Çalışmaları, Çavuştepe Kazısı Çalışmaları IV. Kazı Sonuçları Toplantısı (1983), İlkçağ Tarihinde Trakya Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar (1994).

 HAKKINDA: Meydan-Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi (c. 4, 1969-1973), Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi (c. 4, 1983), TDOE – TDE Ansiklopedisi 3 (2003), Özlem Ağırgan / Dünden Bugüne Edirne İsimler Sözlüğü (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör