Mehmet Katar

Dinler Tarihi Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Dinler tarihi araştırmacısı. 1963, Malatya doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi mezunu (1986). Yüksek lisans ve “İlahi Dinlerde Tövbe Anlayışı Üzerine Bir Araştırma” konulu doktora (1993) çalışmalarını Ankara Üniversitesi SBE’de tamamladı. 1995’te yardımcı doçent, 2002’de doçent oldu. DİTİB Araştırma Bursu ile altı ay İngiltere’de bulundu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı.

Dinler tarihi, yeni dini hareketler konularında makalelerini 1998’den itibaren Dini Araştırmalar, İslâmiyat, AÜ İlâhiyat Fakültesi dergilerinde yayımladı. TDV İslam Ansiklopedisine katkıda bulundu. Dini Araştırmalar dergisinin yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Dinler Tarihi Derneği üyesi oldu.

ESERLERİ:

Yahudilik Hristiyanlık ve İslâm’da Tövbe (1997), Dinler Tarihi (Doç. Dr. Baki Adam ile birlikte, ders kitabı, 1999), Hıristiyanlık’ta Paskalya Başlangıçtan Günümüze İsa’nın Diriliş Kutlamaları (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör