Aynur Özfırat

Arkeolog, Yazar

Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Arkeolog. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1986) mezunu. İstanbul  Üniversitesi SBE’de “Başlangıcından Yeni Babil Dönemi Sonuna Değin Harran Tarihi” adlı tezi ile yüksek lisans (1988) ve “Kuzeydoğu Anadolu M. Ö. II. Binyıl Boyalı Çanak Çömlek Kültürü” adlı tez çalışmasıyla doktorasını (1997) tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

 Makaleleri; Dünyada Van, Anadolu Araştırmaları, Arkeoloji ve Sanat, Belleten, ArkeoAtlas adlı dergilerde yayımlandı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. Çeşitli kazı ve yüzey araştırması projelerinde görev aldı. Van Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyesidir.

ESERLERİ (Arkeoloji):

Eski Çağda Harran (1994), Doğu Anadolu Yayla Kültürleri M.Ö. II. Binyıl (2001),

Üçtepe II: Tunç Çağları 13.-10. Yapı Katları.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör