Abdurrauf Fıtrat

Dramaturg, Bilim İnsanı, Eğitimci, Şair

Ölüm
-
Eğitim
Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)

Şair, bilim adamı, dramaturg ve eğitimci (D. 1886, Buhara – Ö. 1938). Özbek Türklerinin önde gelen şahsiyetlerindendir. Öğrenimini Buhara ve İs­tanbul’da yaptı. Doğunun büyük sanatçılarını inceledi. 1918 yılına kadar Kâşgar’da yaşadı. Annesinden Nevâî, Uyeysî, Fuzûlî gibi şairlerin gazellerini dinleyerek edebiyata ilgi duydu. 1909 yılında İstanbul’a gelerek Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)’da okumaya başladı. Eğitimini 1913 yılında tamamladı. Türkistan’a dönünce, Usûl-i Cedîd mekteplerinin olgunlaşmasında yardımcı oldu. İlk eserleri Sayha, Seyyahı Hindi ve Münazara 1911’de yayımlandı. 1909-13 yılları arasında İstanbul’da okuduğu sı­ralarda zekâsı ve bilgisiyle hocalarının dikkatini çekti ve ona Fıtrat mahlası verildi.

Türkistan’a dönüşünde büyük eğitim gayelerini ortaya attı. Ona göre en önemli mesele mekteb meselesidir. 1917 yılında Hürriyet gazetesinde “Ben senin için doğdum, senin için yaşar, senin için ölürüm ey Türkün mukaddes ocağı” şeklinde haykırışları yer aldı. Uluğ Türkistan ga­zetesinde “Yaşasın Türklük, Yaşasın İslâm” ilkesini öne sürdü. 1921-23 yılları arasında Özbekistan Millî Eğitim Bakanı olarak çalıştı. 1923-24 yıllarında Moskova’da Şark Dilleri Enstitüsü ile Petersburg Üniversitesinde gö­rev yaptı. Akademik kariyerini tamamlayarak profesör oldu. Ne var ki 1938’de pek çok ay­dınla birlikte katledildi. 1956’da aklandı. 1991’de, Özbek Dramasına yaptığı hizmetlerden dolayı Alişir Nevaî Devlet Ödüllüne lâyık görüldü.

BAZI ESERLERİ:

Okuv (İbtidai Orta Mekteblerning Song Sinfleri Üçün, 1917), Şe’r ve Şairlik (1919), Özbek Şairleri (1922), Bedii (Bir Meclisde, 1923), Edebiyat Kaideleri (1926), Özbek Klassik Musıkası ve LJning Tarihi (1927), Özbek Edebiyatı Namuneleri (1. cilt, 1928), Aruz Hakıda (1936), Özbek Tili, Özbek Tili Sarfı.

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A.K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör