Hamdi Evrensel

Gazeteci, Yazar

Doğum
13 Şubat, 1921
Eğitim
İstanbul Fen Tatbikat Okulu
Burç

Gazeteci, yazar. 13 Şubat 1921, Mucur / Kırşehir doğumlu. Aslen Erzincanlıdır. O tarihte Erzincan’ın Rus işgali altında oluşu sebebiyle ailesi Mucur’a geçici olarak göç ettiğinden Mucur’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erzincan’da yaptı. 1937’de Kuleli Askerî Lisesini, 1939’da Kara Harp Okulunu bitirdi. 1940’ta İstanbul Fen Tatbikat Okulundan istihkâm subayı olarak mezun olup Sarıkamış’ta göreve başladı. Değişik birlik ve karargâhlarda komutan ve idareci olarak görev yaptıktan sonra 1960 askerî harekatından sonra emekliye ayrıldı. Daha sonra Erzincan’da yayımlanan Öz Erzincan, Kazankaya, Yeşil Eğin gazetelerinde başyazarlık yaptı; Birlik gazetesinde idarecilikte bulundu. İslâmî konularındaki araştırma ve görüşlerini çeşitli gazete ve dergilerde yayımladı.

ESERLERİ:

Erzincan Folkloru Üzerine Denemeler (1967), İslâmiyette Evrensellik (İman-Ahlâk-İlim-Hürriyet-Saadet, 1998). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör