Sadık Albayrak

Tarih Araştırmacısı, Gazeteci, Araştırmacı, Yazar

Doğum
13 Şubat, 1942
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Burç

Tarih araştırmacısı, gazeteci-yazar. 13 Şubat 1942, Yenice köyü / Of / Trabzon doğumlu. Bilim adamlarının yetiştiği bir ailenin büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Dini bilgileri ve Kur’an’ı köyündeki cami imamından öğrendi. Hafızlığa köyünde babasından başlamış, daha sonra yarıda bırakıp babasının Trabzon’da açtığı manifatura dükkanı hasebiyle, ilkokulu ailece yerleştikleri Cudibey’de (Cudibey İlkokulu) bitirdi (1954). Trabzon İmam Hatip Okulu (1962) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdikten (1966) sonra bir süre Sultanahmet Camii’nde kürsü vaizliği (1964-67) yaptı. Öğrenciliği sırasında, ayrıca Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih gibi İstanbul’un “Selatin Camileri”nde irşad vazifelerinde bulundu. Yine öğrencilik yıllarında, Yeşilay’ın gençlik başkanlığını ve Yüksek İslam Enstitüsü Mezunlar Derneği başkanlığını da bir müddet yürüttü.  Bu arada İslam Medeniyeti Vakfı’nın kurucusu oldu. 1970’den itibaren, İstanbul Müftülüğü’ne bağlı “Şeriyye Sicilleri Arşivi”nde sekiz yıl uzman olarak çalıştı (197-78). Bu arşivdeki çalışmaları ortaya koyduğu eserlerin temel dinamiği olan“orijinal belgelere” ulaşmasını sağladı.

70’li yıllarda Bab-ı Ali”de Sabah, Yol, Ufuk, Yeni İstiklal, Sebil vb. gazete ve dergilerinde yazıları çıktı, 1977 Martında çıkmaya başlayan Yeni Devir gazetesinde sürekli “Mizan” başlığı altında günlük yazmaya başladı. Günlük yazıları ve eserleri, memurin kanununa aykırı görülerek, memuriyetine 1978’de son verildi. Haziran 1977’de Türkiye’de baş gösteren “erken seçim” üzerine, MSP’den Trabzon Milletvekili adayı olup, siyasete girmek istedi, aday yapılmadı.

İlk olarak, 1977’de İskilipli Atıf Efendi’nin bir eserinden ötürü, merhum Necip Fazıl’la beraber, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi’nde yargılandı. 1981’de ise bir eserinden dolayı 163. maddeden yargılanarak mahkum oldu ve dokuz ay kadar Silivri “kapalı cezaevi”nde yattı (1982-83).

1979’dan itibaren Milli Gazete’de “Mizan” köşesindeki yazılarına devamla, bir – iki yıl istinası ile, sürekli olarak yazarlık ve bir müddet de danışmanlık yaptı. Bir süre genel yayın yönetmenliğini de yaptığı bu gazetedeki yazılarından ötürü, 12 Eylül sonrasında aralıksız Sıkıyönetim, DGM ve Ağır Ceza’larda hakim önüne çıktı.

1989 yılı Aralık ayına kadar, on iki yıl adliye kapılarında dolaşıp durdu, bunun dışında da sürekli konferans, sohbetler ile arşiv ve kütüphanelerimizi dolaşarak eserlerine malzeme aradı. 1991 ve 1995 seçimlerinde RP, 1999 seçimlerinde FP’den İstanbul milletvekili adayı oldu. Fakat 1999 seçimlerinde tabanın sesinin listelerde gerekli yansımayı bulmamasına bir tepki olarak adaylıktan çekildiğini açıkladı. 1996’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kültür danışmanlığına başladı, bu arada da gazetedeki yazılarına devam etti.

Bir süre de Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Sadık Albayrak, son yarım yüzyıl içinde kültürel mirasımızı ortaya çıkarmak için değerli araştırmalar yapan bir bilim ve fikir adamımızdır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi din ve düşünce hayatı, ilim adamları hakkında inceleme ve araştırmalarıyla tanındı. Ayrıca daha önce eski harflerle basılmış birçok önemli eserlerin günümüz kuşaklarına aktarılmasını sağladı. Son Devir Osmanlı Uleması adlı eseriyle araştırma-inceleme dalında 1981 Türkiye Yazarlar Birliği Ödülünü aldı. Evli ve iki erkek çocuk babası olan Sadık Albayrak, oğlu Berat Albayrak'ı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'la evlendirerek, ''Başbakan dünürü'' olunca Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazarlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki danışmanlık görevlerini bıraktı (2004).

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Sömürüye Karşı İslâm (1971), Türkiye’de Din Kavgası (1973; 1992’de Religous in Turkey adıyla İngilizceye çevrildi), Budin Kanunnâmesi ve Osmanlı Toprak Meselesi (1973), Son Devrin İslâm Akademisi – Darül Hikmet-il İslamiye (1974), Şeriatten Laikliğe (1977; ayrıca Türkiye’de İslamcılık Batıcılık Mücadelesi adıyla, 1977), Devrimin Çakıl Taşları (1979), Şeriat Yolunda Yürüyenler ve Sürünenler (25 İslam aliminin mücadelesi hk, 1979), Doğunun İsyanı (1981), Son Devir Osmanlı Uleması (5 cilt, 1980-81, ek cilt 1996), Rahmet ve Savaş Peygamberi (1981), Manaho Deresi (Cezaevi Notları, gençlik dönemi anıları,1986), Taşlaşma-Çağdaşlaşma (12 Eylül sonrası Milli Gazete’deki yazıları, 1988), İrticanın Tarihçesi-1: 31 Mart Gerici Bir Hareket mi? (1987), İrticanın Tarihçesi-2: Meşrutiyet İslâmcılığı ve Siyonizm (1989), İrticanın Tarihçesi-3: Cumhuriyete Doğru-Hilafetin Sonu (1989), İrticanın Tarihçesi-4: Devrimler ve Gerici Tepkiler (1989), İrticanın Tarihçesi-5: Tek Parti Dönemi ve Batıcılık (1989), Çağdaş Devrim Yobazları (1991), Türk Siyasî Hayatında MSP Olayı (1989), Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslâmcılığın Doğuşu (1989), MSP Davası ve 12 Eylül (1990), İslâm Dünyası Nereye Gidiyor? (1991), 22’sinde Bir Şehid / İbrahim Edhem (1992), Hilafet ve Halifesiz Müslümanlar (1992), Meşihat-Şeriat-Tarikat Kavgası (1994), Eski İstanbul’da Sosyal Hayat ve Çevre (1997),  Osmanlı’da Sosyal Yapı ve İstanbul (1998), Meşrutiyet İstanbul’unda Kadın ve Sosyal Değişim (2002).

SADELEŞTİRME - DERLEME - TENKİD - TAHLİL: A’mak-ı Hayal Filibeli Ahmed Hilmi’den, 1973), Huzur-u Akl-ü Fende Maddiyun Meslek Dalaleti (Filibeli Ahmed Hilmi’den, 1974), Şeriat Medeniyeti (İskilipli Atıf Efendi’den, 1975), Frenk Mukallitliği ve İslâm (İskilipli Atıf Efendi’nin Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı eseri ve kitaplaşmamış yazılarından sadeleştirme, 1975), Afgani’ye Reddiye (Filibeli Ahmed Fevzi’den, 1976), Hilafet ve Halifesiz Müslümanlar (Mustafa Zihni Paşa’dan, 1980), İslam Mezhepleri ve Tarikatleri Tarihi (Haydarizade İbrahim Efendi’den, 1981), İskilipli Atıf Efendi ve Tüm Eserleri (1990), Tahirü’l Mevlevî – Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri (1990), Hilafet-i Muazzama-yi İslamiye (Mustafa Sabri Efendi’den, 1992).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör