Kınık Hatun

Melike

Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Kabaç Hatun

Buhara melikesi. VII. yüzyılda yaşadı. Bazı tarihçilere göre asıl adı Kabaç Hatun’dur. İlk İslamî akınlar devirlerde Buhara Melikesi olan bu Türk hatunu, o sıralarda Buhara hükümdarı olan eşi Beydun ölünce henüz bebek olan oğlu Tuğşad’un adına Buhara melikesi oldu (672). Tarihçilerin otoriter bir kadın olduğunu söyledikleri Kınık Hatun, melike olduktan sonra, Buhara yerel hanlığının bütün dizginlerini eline alarak, halkın huzurunun sağlanmasında elinden geleni yapmıştır. Bu cümleden olmak üzere, her zaman sabah iç kalenin “Alaâtin Kapısı” denilen büyük kapısının önünde halkın şikayetlerini dinler, suçluları cezalandırır, gerekli gördüğü kimseleri azleder, yenilerini göreve getirirdi. Öğleden sonra tahtına oturur, kentin ileri gelenlerini, eşraf ve ayanını, yerli halkın bir tür temsilcileri olan “dikhanları” kabul eder, onlarla görüşür, konuşur ve yapılması gereken şeyler hakkında görüşmelerde bulunurdu. Çoğu zaman bu görüşmelerin akşama kadar sürdüğü de olurdu.

Ancak Müslüman Arapların bütün bir Horasan’ı fethetmeleri ve Ceyhun havzasına peş peşe akınlarda bulunmaya başlamalarından sonra durum değişmeye yüz tuttu.

Kabaç (Kınık) Hatun, İslam orduları Buhara’yı kuşattığında (673), o civar illerdeki diğer Türk beyliklerle anlaşma yaparak, Ubeydullah ile eli silah tutan, iyi ata binen ve iyi ok kullanan iki bin Buharalı Türk gencin karşılığında anlaştı. Ubeydullah, Buharalı bu gençleri Basra’ya getirerek, daha sonra Türk Buharalılar mahallesi olarak ünlenen semte yerleştirdi.

Kınık Hatun’un Buhara Melikeliği, Narşahin’in bildirdiğine göre on beş yıl kadar sürdü, 690’lı yıllarda öldü. Kınık Hatun, yönetici kişiliği yüksek, olaylar karşısında duygusal değil, akıl ve muhakeme gücünü kullanan, bir Türk Melikesi olarak tanınmıştır.

KAYNAK: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı / Mukaddes Çevreler ve Eski Hilafet Ülkelerinde Türk Hatunları (1995) - Yeni İslâm Tarihi ve Türkler (c. II. s. 283, 2005), İhsan Işık / Ünlü Kadınlar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 6, 2013).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör