Ahmet Cevat Eren

Akademisyen, Tarihçi

Doğum
Ölüm

Tarihçi, akademisyen (D. 1910, Erzurum – Ö. 1976, İstanbul). Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Münih Maximilian Üniver­sitesinde tarih doktorası “1930-1938 yılları arasında Almanya’da Türklerde Milli Hislerin Menşeden Cumhuriyet Devrine Kadar İnkışafı” adlı tezle doktorasını tamamlayarak, 1938’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Zamanlar ve Yakınçağ Tarihi asistanlığına atandı. 1956’da “II. Mahmud Zamanında Bosna-Hersek” adlı çalışmasıyla doçent, daha sonra da profesör oldu (1965). Milletlerarası Göçmen ve Mülteci Meseleleri Araştırma Bir­liği Türkiye Bölümü genel sekreterliğini yaptı. Telif ve tercüme yazılarını Ülkü, Türk Kültürü, Türk Dünyası, İslâm Tetkikleri Enstitüsü dergilerinde yayımladı. Integration, Studium Sociale adlı dergilere Almanca yazılar yazdı. İslâm Ansiklopedisi’nde madde yazarlığı yaptı.

ESERLERİ:

Mahmud II Zama­nında Bosna-Hersek (1965), Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri (1966).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1979), TDOE – TDE Ansiklopedisi 3 (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör