Hülya Argunşah

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmacısı

Doğum
01 Aralık, 1961
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

 Yeni Türk edebiyatı araştırmacısı. 1 Aralık 1961, Eskişehir doğumlu. İlk ve ortaokulu İstanbul‘da okudu. İstanbul Pendik Lisesi (1979), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1983) mezunu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi SBE’de hazırladı. Yüksek lisans tezi: “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Türk Edebiyatı Üzerine Tenkidi Fikirleri”(1985) adlı teziyle yüksek lisansını tamamlayarak Marmara Üniversitesinde doktora programına (1985). 1988’de Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölü­münde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. 1990 yılında hazırladığı “Türk Edebiyatında Tarihî Roman” adlı çalışmasıyla doktor (1990) unvanını aldı ve aynı yıl yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. “Şükûfe Nihal adlı monografik çalış­masıyla doçent (1997) oldu. 1998-2000 arası Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebi­yat Fakültesi TDE Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde profesör (2003) oldu. Aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürdü. Makaleleri Türk Edebiyatı, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bilge, Dergâh, Bilig, Türk Dili, Kaşgar, Hece dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Ömer Seyfettin Külliyatı (yay. haz. 7 cilt, 1999-2001), Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal (2002), Mehmet Rauf /  Siyah İnciler (yay. haz. 2002), Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde İnsan (2003).

HAKKINDA: TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör