Kınalızade Hasan Çelebi

Tezkire Yazarı

Doğum
Ölüm
14 Mart, 1607

Tezkireci (D. 1546, Bursa - Ö. 14 Mart 1607, Reşid kasabası / Mısır). Ünlü bilgin Kınalızade Ali Çelebi’nin oğlu. Güçlü bir medrese öğrenimi görerek fıkıh ve kelam alanında yetişti. Bursa, Edirne, Halep ve Kahire kadılıklarında bulundu. Şiirleri zayıf görülen Hasan Çelebi, II. Murad’a sunduğu (1586) Tezkiretü’ş-Şuârâ (Şairler Tezkiresi) adlı eseriyle tanındı. Çok sayıda şairin hayatı ve eserlerinden örnekler derlediği tezkiresi, yer verdiği şairler üzerinde yargılarda bulunmamışsa da edebiyat tarihi açısından önemli bir eserdir. Ayrıca fıkıh ve kelam konularında haşiyeleri olan Hasan Çelebi’nin Tezkire’si İbrahim Kutluk tarafından basıldı.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İbrahim Kutluk / Kınalızade Hasan Çelebi - Tezkiretü’ş-Şuârâ (c. 1, 1978), Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Mustafa İsen / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 25, 2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör