Nimet Çalapala

Eğitimci, Yazar

Ölüm
-
-

Eğitimci-yazar. 1908, Gümülcine doğumlu. Yazar Rakım Çalapala’nın eşidir. Okul piyesleri ve hikâye kitapları yazdı. Ders kitap­larının basımının devletçe serbest bırakılmasıyla Ra­kım Çalapala’nın 1951’de kurduğu Atlas Yayınevinde eşi ile ilkokul 4. ve 5. sınıflar için Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Aile Bilgisi, Tabiat Bilgisi, Matematik kitapları hazırladı. Yazdığı kitaplar, 1970’teki devletçe basım kararına kadar okutuldu. İki kez alfabe yarışmasında, ödülü Rakım Çalapala ile paylaştı.

ESERLERİ:

HİKÂYE: Sümüklü Bö­cek Düğünde (1932), Beş Hikâye (R. Çalapala ile, 1933), Çocuklar (R. Çalapala ile, 1933), Eski Kiracı­lar (R. Çalapala ile, 1933), Hayvan­ların En Güzeli (R. Çalapala ile, 1933), Saat Sekizi Geçti (1933), 87 Oğuz (1933).

OYUN: Köye Bir Misafir Geldi (1932; içinde İnsan Bir Saattir, 1 perdelik çocuk komedisi), Kümesteki Gürültü (1 perdelik çocuk komedisi, 1932), Eski Bir Dost (Facia 2 perde, 1933), Köyden Gelen Ses (1 perde, 1 tablo, 1933), Hırsızlar (1 perde, 1 tablo, 1932), Kırmızı Boncuklar (R. Çalapala ile, 1933), Köşedeki Fener (R. Çalapala ile, 1932), Üç Bayram (antoloji, 1959).

HAKKINDA: Mustafa Nihat Özön - Baha Dürder / Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi (1967), Ahmet Borcaklı-Gülten Koçer / CDTT Bibliyografyası (1973), Alpay Kabacalı / Kültürümüzden İnsan Adaları (1995), TDOE – TDE Ansiklopedisi 3 (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör