M. Hüsrev Subaşı

Sanat Tarihi Profesörü, Araştırmacı Yazar, Hattat, Akademisyen

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Akademisyen, Sanat Tarihi Profesörü, Hattat, Yazar. 1953῾te Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul῾da tamamladı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (1976) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi῾ni bitirdi (1977). Bu fakültenin Türk ve İslam Sanatı Kürsüsünde Prof. Dr. Oktay Aslanapa῾nın doktora derslerine devam etti. Aynı yıl M.Ü. İlahiyat Fakültesine asistan olarak atandı. 1984῾te Dr., 1990῾da Doç., 1997῾de Prof. unvanlarını aldı. 70῾li yıllarında merhum Hattat Hamid Aytaç῾ın öğrencisi oldu. Vefatına dek kendisinden meşk ederek hat sanatının inceliklerini öğrendi.

1987-1988 yıllarında Kahire Üniversitesi῾nde bulundu ve Türk hattatlığının Mısır῾daki izlerini araştırdı. M.Ü. İlahiyat Fakültesi῾nde ve İlahiyat M.Y.O.῾da Türk İslam Sanatları Tarihi, Paleografi, Epigrafi ve Hat dersleri verdi. Doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde tezler yönetti. M.E.B. Hizmet içi Eğitim Kurslarında görev aldı.

Türk İslam sanatları ve Hat sanatı alanında ulusal ve uluslararası kongrelere katıldı, bildiriler sundu, konferanslar verdi. Kitap, makale ve bildirileri yayınlandı. Radyo ve TV programlarına katıldı. çeşitli dergi ve gazetelerde yazı ve mülakatları neşredildi. Bu gibi vesilelerle geleneksel sanatlarımızı yaşatma ve kültür mirasımızı koruma bilincinin yaygınlaştırılması gibi konularda görüşlerini açıklamaya çalıştı.

Tezhip sanatçısı eşi Naciye Subaşı ile birlikte Kahire (1987), Bursa (1990), Dubai (1990, 2004, 2005, 2006), Sharjah (2002), Tunus (1994), Cidde (1995, 2001), Berlin (1999), Tahran (2004) ve İstanbul῾da (2001, 2002, 2003, 2006) sergiler açtı. İstanbul Büyük Otogarı Cumhuriyet Camii῾nin de içinde bulunduğu 15 kadar camiin yazıları onundur.

Son olarak Süleymaniye (2010) ve Fatih (2011) Camilerinin tarihî hatlarını restore eden Prof. Subaşı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi῾nin kuruluşunda görev alarak Mütevelli Heyet üyeliğinde bulunmuş (2010), daha sonra da bu üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığına getirilmiştir (2011).

 

Kitapları:

 

İslami Türk Edebiyatında Şekil ve Nevi'lere Giriş (Ortak kitap; Necla Pekolcay, Selçuk Eraydın, Mustafa Tahralı, Mustafa Uzun ile, 2000), Diyarbakırlı ünlü Hattat Hamid Aytaç (2013).

 

KAYNAKÇA: Hattat Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı (kalem-guzeli.org, 16.05.2019), Dekan M. Hüsrev Subaşı (hsubasi.fsm.edu.tr, 16.05.2019).

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Örnek 6

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör