Yaşar Çoruhlu

Sanat Tarihçisi

Doğum
01 Ocak, 1964
Eğitim
Istanbul University Faculty of Literature, Mimar Sinan University Social Sciences Institute
Burç

Art historian (1 January 1964, Trabzon). He graduated from Istanbul University, Faculty of Literature and Mimar Sinan University, Social Sciences Institute. He completed his postgraduate education at İstanbul University, Department of Archeology and Art History and received his PhD at Mimar Sinan University, Social Sciences Institution in the Turkish and Islamic Arts Program (1992). He became a researcher at Mimar Sinan University, Social Sciences Institution in 1993 and an academician at Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Department of Turkish and Islamic Arts in 1993. He became an associate professor at Mimar Sinan University, Faculty of Literature. He is still an academician at the same university.

WORKS:

Anadolu Selçukluların Taş Tezyinatında Orta Asya ile Bağlantılar (Connections Between the Stone Decorations of the Anatolian Seljuks and Central Asia, 1988), Türk Resim Sanatında Hayvan Sembolizmi (Animal Symbolism in Turkish Painting, 1992), Türk Şamanizminde Biçim Değiştirme Olayı ve Türk Sanatı ile Bağlantısı Üzerine Birkaç Söz (The Metamorphosis in Turkish Shamanism and A Few Words on Its Relation to Turkish Art, 1987), Padişah Askılarının Manası (The Meaning of Sultan Motifs, 1988), Akkışlar / Pamucak Türkmen Obası ve Bazı Görüşler (Akkısh / Pamucak Turkmen Tribe and Some Thoughts, 1989), Leningrad Hermitage Müzesi ve Türk Sanatı (Leningrad Hermitage Museum and Turkish Art, 1990), Kültigin’in Baş Heykelinin İkonografik Bakımdan Tahlili (The Analysis of the Head Statue of Kültigin in Relation to Iconography, 1991), Batılılaşma Dönemi İstanbul Cami Minaresinde Taçkapılar (Crested Doors at İstanbul Mosque Minarets in the Westernization Period 1993), Türk Sanatında Görülen Maymun Figürlerinin Sembolizmi (The Symbolism of Monkey Figures Seen In Turkish Art, 1994),  Türk Sanatında Balık Figürlerinin Sembolizmi (The Symbolism of Fish Figures in Turkish Art, 1995), Çağdaş Türkmenistan Sanatının Öncülerinden Kılıçmurad Yarmadoğlu (One of The Pioneers of Modern Turkmenistan Art , 1996), Eski Merv’de Kız-bibi Türbesi (Girl-Aunt Tomb in Old Merv, 1997), Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi (Animal Symbolism in Turkish Art, 1995), Erken Devir Türk Sanatının ABC’si (The ABC’s of Early Turkish Art, 1997).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör