Suut Kemal Yetkin

Profesör, Deneme Yazarı, Milletvekili, Akademisyen, Sanat Tarihçisi, Siyasetçi, Yazar, Şair

Ölüm
18 Nisan, 1980
Eğitim
Paris University

Art historian, poet (b. 1903, Şanlıurfa – d. 18 April 1980, Ankara). He completed his elementary school at Numue-i Tatbikat School. He graduated from Galatasaray High School and studied philosophy at Paris University of Sorbonne (1925-30). He worked as a teacher and director at various high schools and teacher schools (1930- 33) after he returned. He was appointed to İstanbul University, Faculty of Letters as an associate professor of Aesthetic Art History (1933). He worked as a French teacher at Ankara University, Faculty of Political Sciences, and professor of Aesthetic Art History at Ankara University, Faculty of Science and Letters and manager of fine arts at Ministry of Public Education.

He was selected Urfa deputy in 1943. He returned to university and worked as a professor of Islam History (1950) at the Faculty of Divinity and rector of Ankara University (1959-63) after having completed his office at parliament. Furthermore, he gave lectures of art history at Ankara University, Faculty of Science and Hacettepe University, Faculty of Science and Social Sciences. He became a distinguished professor. His tomb is in İstanbul.

Suut Kemal Yetkin’s first poem that he wrote under the pseudonym Suat Saffet was published in the review Yarın (1921). His essays that were very successful of the field were published in the reviews such as Servet-i Fünûn, Görüş, Varlık, İnsan, Kültür Haftası, Türk Dili, Sanat ve Edebiyat that he published, Hisar.

WORKS:

POETRY: Şi'r-i Leyal (Poem of the Nights, 1923).

ESSAY: Edebiyat Konuşmaları (Literary Conversations, 1944), Edebiyat Üzerine (About Literature, 1952), Günlerin Götürdüğü (Things That Days Carried Away, 1958), Düşün Payı (Time to Think, 1960), Yokuşa Doğru (Towards the Slope, 1963), Şiir Üzerine Düşünceler (Thoughts on the Poetry, 1969), Denemeler (Essays, 1972).

STUDY-RESEARCH: Estetik (Aesthetics, 1931), Büyük Mustaripler (Great Sufferers, 1932, with the name The Great Uncomfortables, 1976), Metafizik (Metaphysics, 1932), Sanat Felsefesi (Philosophy of Art, 1934), Filozof ve Sanat (Philosopher and Art, 1935), Ahmet Haşim ve Sembolizm (Ahmed Haşim and Symbolism, 1938), Edebî Meslekler (Literary Professions, 1941, with the name Movements in Literature, 1967), Estetik Dersleri (Aesthetics Courses, 1st volume: History of Aesthetics, 1942), Sanat Meseleleri (Art Issues, 1945), Sanat Tarihi (1945), Leonardo da Vinci'nin Sanatı (Art of Leonardo da Vinci, 1945), İslâm Mimarisi (Islamic Architecture, 1954), Büyük Ressamlar (Great Painters, 1955), Baduleaire ve Kötülük Çiçekleri (Baudelaire and The Flowers of Evil, 1967), Türk Mimarisi (Turkish Architecture, 1970), Estetik Doktrinler (Aesthetic Doctrines, 1972), İslâm Ülkelerinde Sanat (Art in Islamic Countries, 1974), Barok Sanat (Baroque Art, 1976), Estetik ve Ana Sorunlar (Aesthetics and the Basic Issues, 1979)      REFERENCE: Ö. F. Özçelik / Prof. Suut Kemal Yetkin Diyor ki (Hisar, sayı: 25, 1952), Mehmet Seyda / Edebiyat Dostları (1970), Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), S. Ahmet Kaya / Urfa Şairleri - Cumhuriyet Dönemi (1998), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), TDE Ansiklopedisi (c. VIII), Orhan Okay / Büyük Türk Klâsikleri (c. 14, 2002), Remzi Demir - Doğan Atılgan / Elli Portre (2008).60

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör