Mustafa Öcal

Din Eğitimi Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Din eğitimi araştırmacısı. 1949, Darıcı köyü / Yozgat doğumlu. İlköğrenimini köyünde yaptıktan sonra bir yıl Kur’an kursuna devam etti. Daha sonra Yozgat İmam Hatip Okulunu (1969), Kayseri Sümer Lisesini (1971), Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünü (1974) bitirdi. 1974’ten itibaren iki yıl Artvin / Hopa’da ve Bursa’daki orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. 1977’de Bursa Yüksek İslâm Enstitüsüne Pedagojik Formasyon Dersleri asistanlığına atandı. 1982’de Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti. Doktorasını “XIV. Yüzyıl Osmanlı Kültüründe Tasavvuf ve İslâmiyet Bütünlüğü” konulu teziyle (1983) tamamladı. 1989’da aynı üniversitede Din Eğitimi Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı.

Makaleleri, 1996 yılından itibaren UÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, MEB Din Öğretimi, Din Eğitimi Araştırmaları, Nesil, Millî Kültür, Arayış ve İslâm, Diyanet, İslâm’ın İlk Emri Oku, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, Kadın ve Aile dergileri ile Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde yayımlandı. Uluslararası dergilerde de makaleleri yayımlandı ve değişik sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Türk Millî Eğitiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri (Raşit Küçük ile, 1993), İmam-Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları (1994), 15. Millî Eğitim Şûrası ve Okullarımızda Din Eğitimi ve Öğretimi (1996), Din Bilgisi Dersleri İçin Yeni Bir Müfredat Programı (1998), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (M. Emin Ay ile, 1998), Din Eğitimi ve Öğretiminde Metotlar (1999), İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Öğretim Yöntemleri (2003), Eğitimde Rehberlik (2004), Din ve Ahlâk Eğitim Öğretimine Yeni Yaklaşımlar (H. Ayhan ve H. Hökelekli ile, 2005).

YAYINA HAZIRLAMA: 1930’lardan Günümüze Bursa’da Dinî Hayat: Gördüklerim -Duyduklarım - Yaşadıklarım / Hatıralar (Bayram Sarıcan, 2003), Bulgaristan’dan Türkiye’ye Rumeli’den Bursa’ya Hayatım ve Hatıratım (Ali Öztürk, 2004).

Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar için ahlâk ve din kültürü ders kitapları vardır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör