Hayrettin Hızır Efendi

İslam Bilgini

Ölüm

İslâm bilgini (D. ? - Ö. 1518, İstanbul). Babası Kastamonulu Ömer oğlu Mahmut Efendidir. İyi bir öğrenim gördü. II. Bayezıt döneminde (1481-12) saray görevlilerine öğretmenlik yaptı. Cuma günleri vaaz verip âyet, hadis tefsir etti. Tefsir, edebiyat ve ilm-i maânîde (anlam bilimi) üstad ve vâizdi. Tıp ve kelâm dallarında eserler yazdı. Keşfü’l-Meşârik ve Mir’âtü’r-rüyâ adlı eserleri önemlidir. Eyüp’te toprağa verildi.

HAKKINDA: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (Eski yazıdan aktaran Seyit Ali Kahraman, Yayına haz. Nuri Akbayar, c. 2, 1996, s. 661), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör