Dücane Cündioğlu

Araştırmacı, Yazar

Doğum

Araştırmacı-yazar. 1962, Üsküdar / İstanbul doğumlu. 1980’den itibaren başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlayarak devam etti. 1985’ten itibaren Tibyan Yayınlarını kurarak yayıncılıkla meşgul oldu ve başta Tefhîm’ül Kur’an olmak üzere birçok dini eserin redaksiyon kurulunda yer aldı.

2 Nisan 1980’de başladığı yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınlayarak devam etti. Düşünce hayatının ilk yıllarında Kuran ilimleri ile meşgul olan Cündioğlu, yorumbilim (tefsir), dilbilim (belâgat), düşüncebilim (mantık) ve felsefe dersleri verdi. Tarih ve siyasetten sosyal alandaki birçok tartışmalara kadar çok farklı sahalardaki çalışmaları ile ilmi araştırmalarına devam etti.

1993’te Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili: Kur’ân ve Meâlini hazırlayıp notlandıran ve 1998’den itibaren Yeni Şafak gazetesinde günlük fıkra yazarlığı yapan Cündioğlu; bilimsel araştırmaları doğrultusunda yayımladığı eserlerinde, felsefede sahip olduğu yeni bir üslubun yanında sosyal meseleleri düşünce hayatımızla irtibatlandırarak yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalıştı. Bunun yanında "Kesf-i Kadim: İmam Gazâlî’ye Dâir" kitabında olduğu gibi modern dönemde İslam düşünce geleneğine yaklaşım sorunlarına değinmenin yanında geleneğin yeniden okunmasında yeni bir usul geliştirmeye gayret etti. 2006 yılında Cemil Meriç e dair hazırladığı üç ciltlik çalışmasının yanında felsefe ve tasavvuf sahasında makaleler kaleme aldı. "Ölümün Dört Rengi" isimli eseri ile felsefi kültürün ulaşabildiği çok farklı sahalarda eserlerini kaleme almaya devam etti.

ESERLERİ:

Elmalılı Hamdi Yazır / Kur’an-ı Kerim ve Meali (hazırlayan ve notlandıran, 1993), Başörtü Risalesi (1995), Kur’an’ı Anlamanın Anlamı (1995), Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (1995), Hermenötik Bir Deneyim Kur’an Tedkikleri 2, Sözün Özü: Kelam-ı İlahi’nin Tabiatına Dair (1996), Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi (1997), Kur’an Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler (1998; 2005’te Kur’an ve Dil’e Dair Söyleşiler 1 ve Tarih ve Siyaset’e Dair Söyleşiler 2 adlarıyla iki ayrı kitap olarak), Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (1998), Hakikat ve Hurafe (1999), Keşf-i Kadim: İmam Gazâlî’ye Dâir (2004), Kur’an Çevirilerinin Dünyası (1999), Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet (1999), Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli (2000), Ara Sokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar (2004), Cenab-ı Aşk’a Dair (2004), Felsefe’nin Türkçesi: Cumhuriyet-Felsefe-Eleştiri (2004),  Felsefenin Türkçesi (2004), Philo Sophia Loren (2004), Mehmet Akif’in Kur’an Tercümeleri (2005), Akif’e Dair (2005), Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset (2005), Düşünce Düşlenir (2005), Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi / İşçisi / Savaşçısı (3 cilt, 2006), Daire'ye Dair (2007), Göz İzi (2007),  Hz. İnsan (2009),  Ölümün Dört Rengi (2009), Mimarlık ve Felsefe (2012),  Sinema ve Felsefe (2012).

HAKKINDA: Metin Tavukçuoğlu / Keşf-i Kadim (Hece, sayı: 102, Haziran 2005), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör