Ziya Müezzinoğlu

Senatör, Bakan, Maliyeci, Milletvekili, Diplomat, Devlet Adamı, Siyasetçi, Yazar

Doğum
05 Mayıs, 1919
Ölüm
-
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Burç

Maliyeci, diplomat, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, senatör, bakan, diplomat, yazar (D. 5 Mayıs 1919, Kayseri – Ö. ?). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirerek (1942) Maliye Bakanlığında devlet hizmetine girdi. Burada maliye müfettişliğinden Hazi­ne genel müdürlüğüne kadar yükseldi. 1961'de Ku­rucu Meclis üyeliğine seçildi. Hazine Genel Müdürlüğü Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütü genel sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT, 1962) müsteşarlığı, Bonn Büyükelçiliği, Brüksel'de Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) nezdinde daimi delege ve büyükelçilik görevlerinde bulundu. 1964’te Bonn Büyükelçiliğine, 1967'de Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu nezdinde Türkiye temsilciliğine atandı. 1972'de Ferit Melen Hükümetinde Maliye Bakanı (1972-73) olarak görev yaptı.

Ziya Müezzinoğlu, 1975'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden Kayseri Senatörü seçilerek Cumhuriyet Senatosuna girdi. 1978 seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in kurduğu azınlık hükümetinde maliye bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra da siyasetle ilgilendi. Ancak 1990'dan sonra aktif siyasetten çekilerek çalışmalarını sivil toplum kuruluşlarında sürdürdü. Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR)’nı kurdu, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), Çağdaş Demokrasi Vakfı gibi vakıfların kuruluşlarında yer aldı. Türkiye-AB Derneği İstanbul Şubesi başkanlığını yürüttü. Daha sonra Türkiye-Avrupa Vakfı (TAV)’nı kurdu ve bu kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

ESERLERİ:

Para Reformuna Müteallik Alman Mevzuatı (1952), İsviçre Bütçe Sistemi (1953).

KAYNAK: Afşin Oktay-Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Türkiye Ansiklopedisi 4 (1974), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (16. cilt, 1986), Cemal A. Kalyoncu / İnönü'nün gözkoyduğu adam (Aksiyon dergisi, 17 Haziran 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör