Atasoy Müftüoğlu

Deneme Yazarı, Düşünür, Yazar

Writer (b. 26 December 1942, Çaykara / Trabzon). He attended high school. He worked as a chief secretary of documentation at Eskişehir Municipality (1967-80). From 12 September period he continued his work as an independent writer. He attracted great attention with his philosophical articles and compilation books of these articles about the problems of Muslims in Turkey and around the world. In 2000 he was arrested and tortured with the claim that he kept illegal books in his house. 

Since 1960 his essays have been published in Yeni İstanbul, Yeni İstiklal, Bugün, Babıâli'de Sabah, Büyük Doğu, Deneme (Eskişehir), Edebiyat, Yeni Devir, Mavera, Girişim, Yeni Zemin, Selam, Sözleşme, Şehadet, Aylık Dergi. He won the 1982 Writers Union of Turkey’s Essay Award with his work Vakti Kuşanmak (Putting on Time).

WORKS:

Firak (Sorrow, 1978), Vakti Kuşanmak (Putting on Time, 1982), Furkan Günleri (The Days of Furkan, 1985), Tevhîdî Gerçekliğin Işığında (on the Light of the Unity of God, 1986), Vahyin Kılavuzluğu Altında (Under the Guidance of the Revelation, 1988), Rahman'ın Ayetleri Karşısında (Against the Verses of the Compassionate, 1988), Bunca Tuğyan Bunca Issızlık (This Much of Rowdiness, This Much of Desolation, 1989), Söyleşiler (Conversations, 1989), Ümmet Bilinci (The Consciousness of a Religious Community, 1994), Yeni Bir Tarih Şafağı (The Dawn of a New History, 1992), Bilinç Işıklarını Yakmak (To Switch on the Lights of Consciousness, 1994), Göklerin ve Yerin Dili, İlahi Şiarları Özgürleştirmek, Evrensel Vicdanın Sesi olmak, Küresel Kuşatma ve Küresel İhtiraslar (The Language of the Heavens and the Earth, to Free the Poets of the Hymns, To be the Voice of Universal Conscience, Global Environment and Global Passions, 2002).

REFERENCE:  İnsan dergisi (sayı: 13, Ekim 1986), Hüseyin Okçu (Girişim dergisi, Nisan 1987), Kitap dergisi (Temmuz-Ağustos 1987), Türkiye’deki İslâm Düşüncesi Üzerine Soruşturma (Mavera, Ağustos 1988), Rasim Özdenören (Aylık Dergi; Söyleşiler, 1989), Amerikancı İslâmın Sorgulanması Soruşturması (Şehadet dergisi; Söyleşiler, 1989), Hasan Erbay (Adımlar dergisi, Şubat 1989), Söyleşi (Yeni Zemin, Ekim 1993), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007) – Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Kitap Postası (Kasım 2005), Irmağın İçli Sesi: Atasoy Müftüoğlu Kitabı (2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör