Yusuf Sineçak

Tasavvuf Şairi

Doğum
-
Ölüm

 Tasavvuf şairi (D. ?, Vardar Yenicesi - Ö. 1546, İstanbul). Medrese öğrenimi gördü. Önce Gülşenî tarikatına sonra Mevlevîliğe bağlandı. Kerbela, Meşhed ve Mısır’da bir süre bulunduktan sonra Edirne Mevlevîhanesine şeyh oldu. Daha sonra İstanbul’a göç etmek zorunda kalarak Eyüp’ün karşısındaki Sütlüce’ye yerleşti. Ölünce de Sütlüce Mezarlığında toprağa verildi.

Vahdet-i Vücud (varlığın birliği) düşüncesinde aşırıya gittiği, Hurufîlik inançlarını benimsediği söylenen Yusuf Sineçak’ın “hem teknik, hem estetik bakımından kudretli bir divan şairi olduğu” (Abdülbaki Gölpınarlı) belirtilmiştir. Mevlâna’nın Mesnevi’sinden yaptığı seçmelerden oluşan Cezire-i Mesnevi adlı eserinin, Şeyh Galip Türkçe olarak açıklamasını (şerh) yaptı.

ESERLERİ:

Cezîre-i Mesnevî, Müntehabât-ı Rübâbnâme, Nazîre-i Muhammediyye.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör