Ahmet Mumcu

Hukuk Tarihçisi

Doğum
06 Ocak, 1937
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Hukuk tarihçisi. 6 Ocak 1937, Bursa doğumlu. Bursa Erkek Lisesi (1955), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1959) mezunu. Bitirdiği fakültede öğretim üyesi olarak kaldı. 1962’de doktorasını verdi, 1968’de doçent, 1976’da profesör oldu. Hamburg Üniversitesinde (1964-65) okutmanlık yaptı. Döndüğü fakültede Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (1977-86), aynı fakülteye bağlı Adalet Yüksek Okulu Müdürlüğü (1985-87) görevlerinde bulundu.

1986’dan itibaren Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı, 1983’ten sonra Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, TBMM Başkanlık Bilim ve Kültür Danışmanı oldu. Araştırmacı ve konuk profesör olarak Almanya ve ABD üniversitelerinde ders verdi. Çalışmalarını 1997’den itibaren Başkent Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı olarak sürdürdü. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde dersler verdi. Atatürkçülük, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde din, hukuk, anayasa, politika konularında yazdığı makalelerini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Silahlı Kuvvetler Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dili, TBMM, Erdem dergilerinde yayımladı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Türk Hukuk Bibliyografyası / 1727-1928 (yeni harflerin kabulüne kadar yayımlanmış kitap ve makaleler, Yaşar Karayalçın ile, 1972), Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divan-ı Hümayun (1976), Ankara Adliye Hukuk Mektebinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine / 1925-1975 (1977), 1876 Anayasasına Değin Temel Hak ve Özgürlükler ile 1876 Anayasasının Temel Yapısı - Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı / 1876-1976 (1978), Siyasal Tarihe Giriş (1980), Türkiye’de Tarih Öğrenimi Üzerinde Bazı Düşünceler (Ahmet Şükrü Esmer’e Armağan, 1981), Devletler Hukuku Açısından Ermeni Sorunu Var mıdır? (1982), Atatürk ve Anayasa (1983), Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi (ders kitabı, M. Kâmil Su ile, 1984), Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl (doktora tezi, 1985), Türk Hukuk Tarihi (ders kitabı, Coşkun Üçok ile, 1985), Osmanlı Devletinde Rüşvet (1985), Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı (1985), Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi (1986), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (1986), Atatürk’e Göre Millî Egemenlik (1986), Atatürk’ün Kültür Anlayışında Vicdan ve Din Özgürlüğünün Yeri (1991), Tarihi Objektiften 27 Mayıs İhtilali ve Yüksek Adalet Divanı Sempozyumu (1993), İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri (1994), Adalet Kavramı (1994).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör