İlhan Arsel

Hukukçu, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yazar, siyaset adamı, hukukçu (D. 1921, İstanbul – Ö. 7 Şubat 2010, Florida / ABD). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Doktorasını Cenevre (İsviçre) Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesinden sonra yeni anayasa hazırlamakla görevlendirilen on kişilik İstanbul Komisyonu’na ve daha sonra Kurucu Meclis Tasarısını hazırlamakla görevli beş kişilik komisyonda yer aldı. 1966 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu’na kontenjan senatörü olarak atandı. Kısa süre sonra istifa ederek üniversiteye döndü. 1977’de üniversitedeki görevinden de istifa ederek araştırma çalışmalarına yoğunlaştı.

1971 yılında Constitutions of the Countries of the World (Dünya İlkeleri Anayasaları) adlı on dört ciltlik yayını hazırlayan kuruluşun çalışmalarınla katıldı ve bu yayınların Türkiye ve Belçika bölümlerini hazırladı. 1996 başlarında Cumhurbaşkanına yazdığı açık mektubuyla Refah Partisi (RP) - Anavatan Partisi (ANAP) koalisyon hazırlığının olumsuz sonuçlanmasında rol oynadığı ileri sürüldü. Şeriat ve Kadın adlı kitabı yasaklandı. İslam dini hakkında olumsuz düşüncelerin sergilendiği eserleriyle tanınmıştır.

ESERLERİ:

Arap Milliyetçiliği ve Türkler (1973), Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına (1975), Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyet'e (1975), Şeriat ve Kadın (1987), Şeriat'tan Kıssalar I (1996), Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları Din Adamları (1996), Biz Profesörler (1997), Aydın ve Aydın (1997), Şeriat'tan Kıssalar II (1997), Kur'an'ın Eleştirisi 1-2-3 (1999), Şeriat ve Kölelik (1999), Tevrat ve İncil'in Eleştirisi (1999), Kur'an'daki Kitaplılar (1999), Muhammed'e Göre Muhammed (2000), İslam'a Göre Diğer Dinler (2002), Müslümanlık Sınavı (2002), Turan Dursun'a Mektuplar, Diyanet'e Cevap, Şeriat İnsan ve Akıl ( 2005), Cahilliye ( 2005), Şeriat ve Eşitsizlik (2006), Kuran'daki Tanrı: Muhammed’in Tanrı anlayışı (2007), Şeriat'ın Getirdiği Hoşgörüsüzlük (2008), Şeriatçıyla Mücadelenin El Kitabı (2008).

HAKKINDA: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), Büyük Larousse (c. 2, s. 838, 1986), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör