Naim Talu

Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
15 Mayıs, 1998
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Diğer İsimler
Mehmet Naim Talu

Devlet ve siyaset adamı (D. 1919, İstanbul- Ö. 15 Mayıs 1998, İstanbul). Tam adı Mehmet Naim Talu olup; Kabataş Lisesi ve  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1943) mezunudur. Bir süre Sümerbank’ta çalıştıktan sonra 1946 yılında Merkez Bankası’na geçti. 1966 yılında vekâleten Genel Müdürlük yaptığı bu kuruluşta 1967 yılında Genel Müdür oldu. 1970 yılında Merkez Bankası’nın yeniden örgütlendirilmesi üzerine bankanın ve yönetim kurulunun başkanlığına getirildi. 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra kurulan 2. Nihat Erim hükümetinde Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 1972-10 Nisan 1973 tarihleri arasında görev yapan Ferit Melen Hükümeti’nde de ticaret bakanlığı görevini korudu.   

Naim Talu, 1972 yılında Ticaret Bakanı iken, zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atandı. Melen Hükümeti görevden çekilin­ce Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) ile Adalet Partisi (AP)’nin göster­dikleri ortak aday olarak 15 Nisan 1973’te yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Naim Talu’nun Başbakanlığı döneminde ekonomide kısmi iyileşmeler gö­rüldü. Başbakanlığa ge­lenler geçmiş dönemlerdeki gibi kapıdan çevrilmiyorlar, hükü­met üyelerine dertlerini anlatabiliyorlardı. Ekonomist bir başba­kanın görev başında olması, muhtıra kalıntılarını da unutturmuştu. Türk halkı, iyi niyetli ve aydınlık yüzlü bir başbakan görmesine karşın, onun görevi icraattan çok, ülkeyi salimen seçimlere götürmekten başka bir şey değildi.

1973 seçimleri Naim Talu hükümeti zamanında yapıldı ve seçim­den sonra hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine, Talu hükümeti Şubat 1974’e kadar işbaşında kaldı. 14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra üç aylık vekâleten hükümet döneminde uzun vadeli kararlar alınması ve yüksek dereceli memurlar arasında değişiklikler yap­ması nedeniyle eleştirildi. Bülent Ecevit başkanlığında CHP - MSP koalisyonunun kurulması üzerine Talu, görevi Ecevit’e devretti.

Naim Talu, 1976 yılında Kontenjan Senatörlüğü görevinin sona ermesi üzerine Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 15 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da öldü. Evli ve iki çocuk babası olan Talu, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

HAKKINDA: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi (c.10, 1985), Büyük Larousse (c. 18, s. 11190, 1986), Süleyman Yeşilyurt / Türkiye’nin Başbakanları (2006), Sema Dülger / Dünden Bugüne Devletin Zirvesindekiler (2007). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör