Oktay Özel

Tarih Araştırmacısı

Doğum
11 Mayıs, 1961
Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü
Burç

Tarih araştırmacısı. 11 Mayıs 1961, Ordu doğumlu. Ordu Lisesi (1978), Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (1983) mezunu. Bitirdiği bölümde 1985 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını “XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Kırsal (Zırai) Organizasyon: Köylüler ve Köyler” adlı tezi ile (1986) ve doktora çalışmasını (1988) aynı bölümde tamamladı. 1989-93 yılları arasında Manchester Üniversitesinde (İngiltere) çalışmalar yaptı. Çalışmalarını 1998’den itibaren aynı yerde öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makaleleri, 1995 yılından itibaren Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Dün Bugün Yarın, Turkologischer Anzeiger (Avusturya), International Journal of Turkish Studies (ABD), Tarih ve Toplum, Türk Dünyası Araştırmaları, Felsefe Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Tarih Çevresi, Virgül, Toplum ve Bilim dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

ORTAK KİTAP: Prof. Dr. İsmail Ercüment Kuran’a Armağan (1989), Humana - Bozkurt Güvenç’e Armağan (1994), Söğüt’ten İstanbul’a. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine İncelemeler (Mehmet Öz ile, 2001).

ÇEVİRİ: Tanrı’nın Tarihi, İbra-him’den Günümüze 4000 Yıllık Tanrı Arayışı (Karen Armstrong’dan, Hamide Koyukan ve Kudret Emiroğlu ile, 1998), Modern Devletin Doğası - 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı Devleti (Rifa’at Ali Abou-Al-Haj’dan, Canay Şahin ile, 2000).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör