Habip Edip Törehan

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
21 Mayıs, 1968
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu), İstanbul Hukuk Mektebi

Araştırmacı-yazar (D. 1890, İstanbul – Ö. 21 Mayıs 1968, Bad-Kissingen / Almanya ). Kadıköy Rüştiyesi, Mercan İdadîsi, Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu, 1911), İstanbul Hukuk Mektebi (1912) mezunu. Berlin Hukuk Fakültesinde üç dönem lisans kurslarını takip etti. Mezuniyetinin ardından çeşitli resmî görevlerde bulundu ve avukatlık yaptı. 1914’te Almanya’ya giderek burada öğretmenlik ve gazetecilik gibi işlerde çalıştı. 1926’da Berlin’de Bosphore adlı bir sigara fabrikası açtı. Bu arada Cumhuriyet gazetesinin Almanya muhabirliğini yürüttü. 1930’da Almanya tütün sanayisinde tröst cereyanı başladığından servetini kaybetti. Sermayesini nakte çevirerek 1931’de İstanbul’a döndü. Aralık 1931’de İktisat Vekâleti müşavirliğine getirildi. Kasım 1933’te tekrar Almanya’ya dönerek, bu kez mensucat hammaddesi ithalat işleriyle uğraştı ve işini Almanya pamuk ihtiyacının büyük kısmını sağlayacak boyuta ulaştırdı. İkinci Dünya Savaşı başlayınca 1942’de İstanbul’a döndü.

Törehan, 1948’de Yeni İstanbul gazetesini kurdu ve başyazarlığını yaptı. 1962’de gazetesini devrederek İsviçre’deki ikâmetgâhına çekildi. Dışişleri Bakanlığınca kendisine Monte-Carlo Fahrî Türk Konsolosluğu görevi verildi. Tedavi için bulunduğu Almanya Bad-Kissingen’de öldü ve vasiyeti gereği cenazesi İstanbul’a getirildi.

ESERLERİ:

Türkisch (1918), Die Türkei (1919), Almanya’da Siyasi Fırkaların Programları (1931).

Ayrıca tütün üretimi ve ihracatı ile ilgili eserleri vardır.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör