Yavuz Akpınar

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 Edebiyat araştırmacısı. 1947, Ardahan doğumlu. Ardahan 23 Şubat İlkokulu (1958), Iğdır Ortaokulu (1961), Kars Alpaslan Lisesi (1965) ve Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1969) mezunu. Yüksek lisans (1977) ve doktora (1980) çalışmalarını aynı yerde tamamladı. 1983 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçti. 1986’da yardımcı doçent, 1994’de doçent ve 2000’de profesör unvanlarını aldı. 2004’ten itibaren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği, Avrasya Yazarlar Birliği, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin üyesidir.

1982-99 arasında (toplam 45 sayı) avukat İbrahim Bozyel’le birlikte bütün Türk edebiyatlarını kucaklayan Kardaş Edebiyatlar adlı bir dergi çıkardı ve editörlüğünü üstlendi.

1992 yılı boyunca Amerikanın Sesi Radyosu Azerbaycan Servisinde haftalık edebî makaleler yazdı. 1992-1993’te Michigan Üniversitesi’nde (ABD) misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

XIX ve XX. yy.da Türk lehçeleri ve edebiyatları; Türk dünyasında modernleşme, fikir ve edebiyat hayatı, edebî-fikrî ilişkiler, Yavuz Akpınar’ın başlıca ilgi alanıdır.

“Neriman Nerimanov” Azerbaycan Devlet Mükâfatı (1990); Azerbaycan Devlet Üniversitesi “Fahrî Doktora” (1993); Türkiye Yazarlar Birliği “Araştırma Dalında Yılın Yazarı”(1994); Azerbaycan Devlet Üniversitesi “Fahrî Profesör” (1996); Türk Ocakları “Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Armağanı” (1997); Azerbaycan Yazarlar Birliği “Resul Rıza Mükâfatı” (1998); TİKA “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” (2001) gibi mükâfatlara layık görüldü.

İlk yazısı 1968 yılında Kars’ta Hakkın Sesi gazetesinde çıktı. Makaleleri Türklük Araştırmaları Dergisi, Kardaş Edebiyatlar, Azerbaycan Türkleri, Ocak, Töre, Türk Edebiyatı, Yeni Türkiye, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları gibi dergilerde yayımlandı.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklope-disi’ne (Dergah Yayınları, 1977-1998) Türk dünyası edebiyatları ve edebî şahsiyetleriyle alakalı birçok madde yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Mirza Feth Ali Ahundzade; Bütün Yönleri İle (Doktora, tezi, 1980), XIX-XX. Yüzyılda Azerî Edebiyatı (Ders notları, 1984, 2. bs. 1989), Çağdaş Türk Edebiyatları, (XIX-XX. Yüzyıl, Ders notları, 1988), Çağdaş Türk Şiveleri - Azeri Türkçesi ve Edebiyatı Metinleri (1988), Azerî Edebiyatı Araştırmaları (1994).

YAYINA HAZIRLAMA: Nabi Hazri - Seçilmiş Şiirler (1976), Bahtiyar Vahabzade - Şiirler (1979), XIX-XX. Asırda Azeri Edebiyatı (Türk Dünyası El Kitabı, “Edebiyat” kısmında makale, 1994), Mirza Feth Ali Ahundzade-Komediler (Temsilat, 1988), Resulzade, Mehmet Emin - Azerbaycan Cumhuriyeti, Keyfiyet-i Teşekülü ve Şimdiki Vaziyeti (İ. M. Yıldırım ve S. Çağın ile, 1990), Resulzade, Mehmet Emin - İran Türkleri (İ. M. Yıldırım, S.Çağın ile, 1993), Resulzade, Mehmet Emin - Kafkasya Türkleri (İ. M. Yıldırım ve S. Çağın ile, 1993), Ali Şir Nevayi - Mecalisü’n-Nefais (H. Ayan, K. Yavuz, E. Gemalmaz, R. Toparlı, G. Ayan ile, 1995), Hamid Nutki (Aytan) - Her Renkten-Dünden Bugüne (1996), Yaşar Karayev, Başlı Dönemleri ve Zirve Şahsiyetleriyle Azerbaycan Edebiyatı (1999), İsmail Gaspıralı - Seçilmiş Eserleri I: Roman ve Hikâyeleri (Bayram Orak - Nazım Muradov ile, 2003), İsmail Gaspıralı - Seçilmiş Eserleri II: Fikri Eserleri (2004).

HAKKINDA: Fatih Andı, “Ahundzade’nin Temsilât’ı” - İnsan Toplum Edebiyat (1995, s.165-172), Anar-K. Veli Nerimanoğlu / E. Yavuz Akpınar’ın “Azerî Edebiyatı Araştırmaları” Kitabı ve Edebiyat Tarihimiz (Edebiyyat Gezeti, Bakû, 24 Mart 1995, no: 11), Sabahattin Çağın / Azerî Edebiyatı Araştırmaları (Türk Yurdu, Ocak 1998, sayı: 125, s. 12), Müjgan Cunbur / “Akpınar, Yavuz” (TDE Ansiklopedisi, c. 1, 2002, s. 275), Sefa Kaplan / İsmail Gaspıralı - Kopar Zincirleri Gülsarı (Hürriyet Keyif Eki, 14.9.2003).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör