Adnan Bülent Baloğlu

İlahiyatçı

Doğum
16 Nisan, 1962
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlâhiyat profesörü. 16 Nisan 1962, Ankara doğumlu. Ankara Seyranbağları İlkokulu (1977), Ankara 50. Yıl Ortaokulu (1980), Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi (1985), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) mezunu. Yüksek lisans çalışmasını 1987’de “Religion and State in Saudi Arabia “Suudi Arabistan’da Din ve Devlet” konulu teziyle Manchester Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Bölümünde yaptı; doktorasını da 1991’de “Law and Sales in the Works of Marwazî, Qudûrî and Sarakhsî (Mervezî, Kudûrî ve Serahsî’nin Eserlerinde Alış-Veriş Hukuku)” konulu teziyle aynı bölümde tamamladı.

Çalışma hayatına 1980 yılında Ankara’da imam-hatip olarak başladı. 1991’de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna uzman olarak girdi. 1992’den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Ana Bilim Dalında öğretim üyesidir.

Telif ve çeviri makalelerini, 1994 yılından itibaren  Türkiye Günlüğü, DEÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Polemik, Türk Yurdu, İslâmî Araştırmalar dergilerinde yayımladı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu.

ESERLERİ:

Araştırma-İnceleme:

Kelâm Araştırmaları (1998), İslâm ve Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon, 2001).

Sadeleştirme:

 İslâm’ın Esası (Üss-i İslâm - Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’den, Halife Keskin ile birlikte, 1997),

 Hilâl ve Haç Çekişmesi (Halil Hâlid’den, Mehmet Şeker ile birlikte, 1997).

Derleme:

İzmirli İsmail Hakkı (İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu Bildirileri, Mehmet Şeker ile birlikte, 1997),

Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri, Osman Karadeniz ve Bülent Ünal ile birlikte, 1999),

Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri, Bülent Ünal ile birlikte, 2000),

Çocuklara Yönelik Bir Çalışma: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bilgi Küpü I-II (Almanya, 2000).

Çeviri:

İslâm Kültürü ve Toplumsal-Ekonomik Değişim (Jean - Paul Charnay’ dan, Osman Bilen ile birlikte, 1997),

İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp (Fazlur Rahman’dan, Adil Çiftçi ile birlikte, 1997), Fıkh-ı Ekber Şerhi (Ebu Mansur el-Mâturîdî’den, Murat Memiş ile birlikte, 1998),

Jalâl al-Dîn al-Rûmî: A Muslim Saint, Mystic and Poet (Emine Yeniterzi’den, Türkçeden İngilizceye, 2000). 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör