Mehmet Faik Kaltakkıran

Tüccar, Milli Mücadele Kahramanı

Doğum
Ölüm
02 Ocak, 1948
-
Eğitim
Ortaokul mezunu.

Çiftçi, Tüccar, Milli Mücadele Kahramanı, Siyasetçi, Osmanlı Meclis-i Mebusan I., II., III. ve IV. Dönem Edirne Mebusu, TBMM I., II.,, III., IV., V. ve VI. Dönem Edirne Milletvekili (D. 1870, Edirne - Ö. 2 Ocak 1948).

Kastamonu ve Trabzon Rüştiyeleri mezunu. Tarım ve ticaretle uğraştı. Bağcılık, Bahçıvanlık, Edirne İli Nüfus İdaresi Pasaport Kâtipliği, Konya İli Mektupçuluk Kalemi 2. Mümeyyizliği, İstanbul Reji İdaresi’nde Çevirmenlik, Müdâfaayı Milliye Cemiyeti Üyeliği yaptı. 

M. Şeref Aykut, Şevket Dağdeviren ve Kasım Yolageldili ile beraber Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Üyeliği ve Merkez Heyeti Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Hem Osmanlı dönemi hem TBMM döneminde milletvekilliği yaptı. Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında I., II., III. ve IV. Dönem Edirne Mebusluğu yaptı. Görevi devam ederken, Milli Mücadeleye destek verdiği için 18 Mart 1920'de İngilizler tarafından tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderildi.

Faik Kaltakkıran, TBMM  kurulduktan sonra da I., II.,, III., IV., V. ve VI. Dönem Edirne Milletvekili seçildi. I. Dönem TBMM Başkanvekilliği, Nizamnâme-i Dâhilî Komisyonu Başkanlığı, 2. ve 5. Dönem Ziraat Encümeni Başkanlığı yaptı. Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahibiydi. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Faik Kaltakkıran'ın anıları oğlu Ferit'i genç yaşta kaybetmesi ile yarım kalmış, bu notlar daha sonradan Kırklareli Milletvekili Şevket Ödül tarafından eşi Neyyire Kaltakkıran'dan alınarak Tevfik Bıyıklıoğlu'na verilmiştir. Ayrıca Fenn-i Tekvin (Yaratılış bilimi) adlı bir çeviri / derleme kitabı vardır.

Kaltakkıran, Atatürk'ün emriyle oluşturulan İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 10 kurucusundan biri olmuştu.

KAYNAK: Mehmet Faik Kaltakkıran (tbmm.gov.tr, 24.04.2020).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör