Osmanlı Dönemi Vezirlerin ve İstanbul Belediye Başkanlarından, Diplomat, Büyükelçi  (D. 1826, Manastır / Osmanlı Devleti – Ö. 1894, İstanbul). Sultan Abdülâziz zamanında Elçiliklerde, İkinci Abdülhamit zamanında da İstanbul Şehreminliğinde bulunmuş bir Vezirdir. Manastırda Petriç hanedanından Mestan Bey’in oğludur.  

Eğitiminin bir bölümünü Avrupa’da gördü. İyi derecede Arapça, Farsça ve Fransızca; ayrıca Rusça öğrendi. Babıali Tercüme Odasından yetişmiştir. Kıbrıslı Mehmet Paşa Londra Elçisi olduğu zaman 1847’de oraya kâtip, iki sene sonra Paris Elçiliği Başkâtibi, 1854’te Paris Elçilik Müsteşarı, bir sene sonra Atina Elçisi, 1856’da Petersburg, 1865’te Tahran Elçisi olmuştur.

1878’de İstanbul Şehremini oldu. Bu vazifede iki defa ve bir sene kadar bulunmuştur. Sonra Muhacirin Komisyonu Reisi oldu. Ölümünde Eyüp’te Bostan iskelesine gömülmüştür.

KAYNAK: İbrahim Alâettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör