Şemseddin Yeşil

Mutasavvıf, Din Bilgini

Doğum
Ölüm
08 Temmuz, 1968
Eğitim
Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) İlâhiyat Fakültesi

Mutasavvıf, din bilgini (D. 1906, İstanbul – Ö. 8 Temmuz 1968, İstanbul). Ağahamamı Hatuniye Camii imamı olan babası ölünce on üç yaşında aynı camide imamlığa başladı. Kocamustafapaşa ve Davutpaşa’da ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) İlâhiyat Fakültesini bitirdi. Bazı düşünceleri nedeniyle tepki ve baskı gördü. Bunun sonucunda imamlık belgesi iptal edildi. Vaaz ve irşad faaliyetini Yüksek Ahlâk Derneği çatısı altında “Ahlâk Dersleri” başlıklı bir dizi konferansla sürdürdü. Şubat 1947’de Hakikat Yolu adlı dergiyi, Mart 1948’de İslâmiyet gazetesini yayımladı. Mezarı Silivrikapı Kabristanında Seyyid Nizam camii ve türbesine giden yolun sonundadır.

ESERLERİ:

TEFSİR: Füyûzât (7 cilt, 1980), Namaz Surelerinin ve Fatiha-i Şerîfenin Manası (1987), Kur’an’ın Kalbi Sûre-i Yâ-sîn’in Tefsiri (1950).

TARİH: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm (1943, 1954, 1961, 1983).

TASAVVUF: Bilinmeli - Kırk Hadis (1940), Namazın Hakikati Nedir? (1940), İslâm’da Esas: İman-İnsan (1940, 1947, 1965), İman-Küfür (1943, 1950), Varını Allah’a Sat (1943), Esrâr-ı Selât ve Esrar-ı Hilkat (1946), Zirve-i Tevhid Saadet Yolu - İlmihal (1947), Okumalı - Allah’ın İmtihan Sualleri ve İzahı (1947), Mev’izelerim ve Hutbelerim (1950), Kitâbü’d-Duâ ve Ed’iye-i Me’sûre (1955, 1962, 1987, 2003), Miracın Hakikati Beratın Esrarı Orucun Manası (1960), Mesnevî’den Hikmetler (1962), İnsanî Hakikatler - Bil Bul Ol (1962), Şeyh-i Ekber Muhyeddin-i Arabî Hakikati Nasıl Anlatıyor? (1968), Gavs-ı A’zam Abdülkadir-i Geylânî Hazretlerinin Hakikate ve Marifete Aid Nutuklarından (1968), Binbir Hadis (1983), Kitâbü’t-Tasavvuf (1986), Maneviyat Bağçesi - Evliyâullah Sözleri (1987), Kitâbü’l-Hac (1987).

SOSYAL MESELELER: Kızlar Niçin Evlenmiyor -Evlenenler Neden Çabuk Boşanıyor? (1945), Hazret-i İsa’nın Huzurunda Metropolide Cevap (1955), Orgeneral Fahrettin Altay’ın İslâm Dinî Risalesine Cevab (1959), Meş’ale-i Felâh (1965), İslâm Dininde Sarsılmayan Esaslar (1984), İslâm Dininde Reform İsteyenlere Cevab (1994), Amerikalıların Suallerine Cevablar (1994), İslâm’da Nikâh Müessesesinin Manası Nedir? (1997).

KAYNAK: Umran Selman / Avâm-ı Nâsda Yeşil Hoca Namıyla Maruf Muhammed Şemseddin Yeşil Efendi Hazretleri Kimdir? (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör